Naken i galleria - förargelseväckande beteende

2016-04-30 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att gå naken i Nacka Forum (gallerian)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att gå naken på en offentlig plats kan ses som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken (här) eller förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § brottsbalken (här). Det som är skillnaden mellan vilken av brotten som blir aktuell är huruvida handlingen är riktad till en enskild person eller flera personer.

I frågan står ingenting om att nakenheten skulle vara riktad mot enskilda personer. Jag bedömer att gå naken i en galleria kan väcka anstöt hos personer som befinner sig i gallerian, varför förargelseväckande beteende troligtvis är det brott som blir aktuellt i fallet och det jag kommer att diskutera nedan.

För att handlingen ska ses som förargelseväckande beteende krävs att personen går naken offentligt, vilket är uppfyllt eftersom Nacka Forum är en offentlig plats med en del människor i rörelse. Vidare ska nakenheten vara ägnad att väcka förargelse hos allmänheten. Det som är relevant här är inte hur den nakna personen själv har för avsikt med att gå naken utan att det generellt i samhället ses som ett störande beteende.

Sammantaget är det alltså olagligt att gå naken i Nacka Forum eftersom det är ett störande beteende på en offentlig plats som kan väcka förargelse hos allmänheten som befinner sig på platsen.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88449)