FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/02/2014

Några skillnader mellan AB och HB

Hej! jag undrar vad skillnaden är mellan aktiebolag och handelsbolag. Ange lagrum, tack! Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns en rad skillnader mellan handelsbolag och aktiebolag, här är några;

1.  Ändamål med bolaget: Aktiebolag har som syfte att bereda vinst åt aktieägarna genom att bedriva näringsverksamhet i bolagsform, utan att aktieägarna har något personligt ansvar för bolagets åtaganden enligt 1:3 och 3:3 Aktiebolagslagen (ABL).

För att ett handelsbolag ska ligga för handen krävs att två eller fler avtalar om att bedriva näringsverksamhet i bolagsform dock finns inget krav på vinstsyfte för verksamheten, enligt Lag om handelsbolag och enkla bolag (BL) 1:1.

För båda bolagsformerna krävs att bolaget registreras hos Bolagsverket, ABL 27:1 och BL 1:1

2.  Startkapital: För handelsbolag krävs inget startkapital då delägarna svarar för bolagets åtaganden med sitt egna kapital.

I aktiebolag krävs ett starkapital om 50 000 kr (för privata AB), se 1:5 ABL eller 500 000 kr (för publika aktiebolag), se 1:14 ABL 

3.  Delägarnas ansvar för skulder: I handelsbolag är ägarna personligen, solidariskt ansvariga för bolagets skulder vilket innebär att var och en av delägarna kan krävas att personligen betala bolagets skulder, enligt BL 2:20.

För aktiebolag har aktieägarna inget personligt ansvar för bolaget skulder förutom när de underlåter att likvidera bolaget, se 25:19 och 1:3 ABL 

4.  Rätten att binda bolaget: I handelsbolag får varje bolagsman binda bolaget om inget annat avtalats dem emellan, 2:3 BL.

I aktiebolag är det styrelsen (8:35 ABL) eller särskild firmatecknare (8:37 ABL) som kan binda bolaget

5.  Fördelning av vinst: I handelsbolag delas vinsten lika mellan bolagmännen 2:8 BL.

I aktiebolag är huvudregeln att vinsten fördelas lika på alla aktier, vilket ger en aktieägare med många aktier större del av bolagets vinst jämfört med en aktieägare med färre antal aktier. 4:1 ABL

Här hittar du BL (https://lagen.nu/1980:1102) och ABL(https://lagen.nu/2005:551)

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare