Någon är folkbokförd på min adress fast de inte bor där.

FRÅGA
Min bror äger ensam en bostadsrätt. En kvinna och hennes barn är folkbokförda på adressen utan att någonsin ha bott där. Vad händer om min bror går bort? Kan kvinnan hävda besittningsrätt och hindra min brorsdotter (enda arvinge) från att gå in/sälja lägenheten? Kan den felaktigt folkbokförda kvinnan få tillgång till in brors pension om hon hävdar att de levt under samboliknande förhållande? Om månadsavgiften inte betalas, kan min brorsdotter bli betalningsskyldig? Jag ska rekommendera min bror att kontakta Skatteverket för att få bort kvinnans folkbokföring!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Folkbokföring regleras i Folkbokföringslagen (FOL). Men din fråga rör även samborätt så vi kommer också kika på .

Skatteverket kan besluta att en person ska göra en flyttanmälan:

Jag vill inleda med att säga att du har helt rätt i att din bror bör kontakta Skatteverket och detta görs lättast genom deras tjänst "Tipsa om misstänkt fusk". Din bror bör också alltid skicka tillbaka eventuella brev till avsändaren så att avsändaren får veta att kvinnan inte bor på din brors adress. Skatteverket kan ta upp saken till prövning om de tror att kvinnan är felaktigt folkbokförd (34 § FOL) och de kan förlägga kvinnan att anmäla rätt adress (31 § FOL). Om inte annat är det viktigt att din bror kontaktar skatteverket ur bevishänseende.

Kan kvinnan hävda att samboförhållande förelegat?

Om kvinnan och hennes barn fortfarande är skrivna på adressen när din bror går bort skulle hon kunna hävda att samboförhållande förelegat. Enligt 1 § Sambolagen avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det räcker alltså inte med att två personer har samma folkbokföringsadress utan de ska även leva i ett parförhållande och ha gemensamt hushåll. I NJA 1994 s. 256 har HD angett att frågan om ett samboförhållande föreligger ska avgöras på grundval av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter men att det avgörande är att bostaden har karaktär av permanent bostad för dem båda. Kan ni visa att din bror och kvinnan inte lever i ett parförhållande (här kollar man bland annat på gemensamma barn, gemensam ekonomi, sexuellt samliv, inbördes testamente, samboavtal, med mera) och att kvinnan inte har bostaden som permanent bostad (att hon till exempel inte sover där) kan alltså kvinnan inte hävda att samboförhållande förelegat. När din bror går bort har då kvinnan ingen rätt till din brors tillgångar eller till bostadsrätten eftersom han äger den själv.

Vad händer om det ändå anses att samboförhållande förelåg?

Även om domstolen mot all förmodan anser att ett samboförhållande förelegat har sambor ingen rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente. Då en sambo går bort kan den efterlevande sambon begära att bodelning ska ske (8 § Sambolagen). I bodelningen ingår dock endast sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Nyckelfrasen här är förvärvat för gemensam användning, och eftersom din bror äger bostadsrätten själv och den inte är inskaffad för gemensam användning (för att detta ska vara uppfyllt måste två personer skaffat bostad gemensamt, en person kan alltså inte flytta in i en bostad som redan ägs av den andra personen) är bostadsrätten inte samboegendom och kommer inte tas med i en bodelning.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis rekommenderar jag starkt att du eller din bror kontaktar Skatteverket så att kvinnan och hennes barn tas bort från folkbokföringen på din brors adress. Även om detta inte sker behöver ni dock inte vara så oroliga eftersom kvinnan och din bror inte lever i ett parförhållande och därmed inte anses vara sambor. Jag rekommenderar dock att ni sparar kvitton, köpeavtal och andra bevis på att kvinnan inte har varit sambo med din bror, ifall det skulle bli en tvist då din bror går bort.

För att kortfattat besvara dina frågor: (1) kvinnan kan inte hävda besittningsrätt då hon varken äger bostaden eller är sambo med din bror, dessutom kommer bostaden troligen inte räknas som samboegendom även om de var sambor. (2) Kvinnan kan inte hindra din brorsdotter från att gå in/sälja lägenheten eftersom, även om hon hade varit din brors sambo, sambor inte ärver varandra. (3) Kvinnan kan inte få tillgång till din brors pension eftersom sambor inte ärver varandra. (4) Eftersom kvinnan varken kommer kunna ärva eller få lägenheten genom bodelning är det upp till din brorsdotter att flytta in och betala månadsavgiften själv eller sälja lägenheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (748)
2020-10-24 Vilken regel går först?
2020-10-23 Vad kan en myndighetsperson lova i sin myndighetsutövning?
2020-10-19 Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?
2020-10-13 Är motiveringen till ett beslut bindande?

Alla besvarade frågor (85358)