FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt18/09/2013

Någon annan har betalat med mitt kontokort, kan jag bli betalningsskyldig?

Någon annan har handlat med Kurts kontokort. Vad gäller för regler, om hans betalningsskyldighet för de köp som gjorts med kortet efter det att han förlorat det.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Detta regleras genom lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument vilken du kan hitta här: http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100738.pdf. Denna lag reglerar kontokortinnehavares skyldigheter vid t.ex. borttappat kontokort.

Enligt lagens 4 § är en kontokortsinnehavare skyldig att 1) skydda sin personliga kod, 2) vid vetskap att kontokortet kommit bort eller att det använts av obehörig anmäla detta till betaltjänstleverantören (banken t.ex.) samt 3) i övrigt följa de villkor som följer enligt kontoavtalet avseende användning av kontokortet.

Om en obehörig transaktion, som jag förmodar detta är i fallet, ägt rum till följd av att kontohavaren (Kurt) inte har skyddat sin personliga kod kan han bli skyldig att betala max 1200 kronor av beloppet som personen tagit ut från hans kort. Om han genom grov oaktsamhet inte har följt sina skyldigheter ovan, som står i 4 § ansvarar han enligt 6 § i lagen för hela beloppet (dock max 12 000 kronor som konsument). Har han däremot handlat särskilt klandervärt står han för hela beloppet.


I 7 § i lagen finns en regel, där sägs att oavsett vad som står i de ovan nämnda paragraferna ansvarar inte kontokortsinnehavaren (Kurt) för något belopp som har belastat kontot efter det att han anmält till betaltjänstleverantören att kontokortet ska spärras. Det vill säga, för att han ska vara så säker som möjligt om att slippa betalningsskyldighet ska han genast höra av sig till betaltjänstleverantören.

Om han inte underrättar betaltjänstleverantören utan onödigt dröjsmål efter att han fått reda på att någon annan tagit ut pengar därifrån måste han dessutom betala hela beloppet som tagits ut utan hans tillstånd själv enligt 8 §.


Det blev ganska mycket text men hoppas att detta gjorde att rättsläget klarnade upp lite, läs gärna lagen, den är relativt enkel att förstå. Huvudregeln är alltså att Kurt ansvarar för högst 1200 kronor när han inte skyddar sin kod, för att Kurt ska bli skyldig att svara för 12 000 kronor eller för hela beloppet krävs det att han ska ha agerat på ett väldigt klandervärt sätt när han inte skyddat sin kod, inte anmält obehörigt uttag eller kort som kommit bort till sin betaltjänstleverantör eller inte följt betaltjänstleverantörens regler som följer av kontokortsavtalet. Kurt behöver inte betala något uttag som gjorts efter att han ringt sin betaltjänstleverantör och bett om att få sitt kort spärrat.

Viktigt för Kurt att tänka på är att han genast meddelar sin betaltjänstleverantör när han får reda på att obehörigt uttag gjorts. Gör han inte det kan han också få betala hela beloppet själv.

Mvh

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?