Någon annan förvarat vapen och narkotika i ens bostad

Hej! om man blir påkommen att ha vapen och narkotika hemma men säger att någon annan lagt det där även om det låter osannolikt. Kan personen dömas för det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en huvudförhandling krävs det att det är bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Det är åklagaren som har bevisbördan, vilket betyder att åklagaren måste lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några andra rimliga alternativ.

För innehav av narkotika krävs uppsåt till innehavet och åklagaren måste bevisa detta. För vapenbrott av normalgraden krävs uppsåt till innehavet, men den som av oaktsamhet innehavt ett skjutvapen, utan att ha rätt till det, kan också dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, vilket framgår av 9:1 vapenlagen.

För narkotikabrottet krävs alltså ett uppsåt till innehavet, medan det räcker med oaktsamhet vid vapenbrottet. Om personen som innehavt narkotika i bostaden hävdar att det är någon annan som lagt det där, är det upp till åklagaren att motbevisa detta. Har personen inte vetat om att det funnits narkotika i bostaden finns det inget uppsåt, om inte motsatsen kan bevisas av åklagaren.

Sammanfattningsvis är det möjligt att personen i scenariot dels kan dömas för vapenbrott om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller uppsåt, dels narkotikabrott om åklagaren kan bevisa att det funnits uppsåt till innehavet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo