Nackdelar med belåning av samägd egendom.

FRÅGA
Min syster och jag samäger ett fritidshus som vi har fått i gåva av vår mor, som enskild egendom. Min syster har för många år sedan med mitt samtycke tagit ett lån på huset för att köpa en bil. Detta lån är snart avbetalt och nu vill min syster ta ytterligare lån på vårt fritidshus för att renovera hennes kök i hennes permanentbostad. Vi kommer mycket bra överens, men jag undrar om det kan vara till min nackdel att hon tar lån på vårt samägda fritidshus? Kan jag bli betalningsskyldig om hon inte kan betala tillbaka lånet? Vad händer med lånet om hon dör? (Hon har tre små barn som sina arvingar)
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det rör sig om samägande av ett fritidshus omfattas detta av samäganderättslagen, se här.

Ansvarsfördelning för lånet.

Din systers lån är begränsat till henne och hennes del av egendomen. Hon kan inte binda dig vid ett låneavtal, om inte du väljer att ingå borgen eller liknande. Det följer av avtalsrätten att hon bara kan binda dig vid rättshandlingar om hon har en fullmakt från dig, AvtL 2:10 se här. Som det ser ut nu kommer du inte att få betala för din systers lån.

Om hon inte kan betala lånet.

Problem uppstår om din syster inte kan betala av sitt lån. Den hon lånar av har, som du anger, säkerhet i ert gemensamt ägda fritidshus. Detta innebär att långivaren kan kräva att fritidshuset säljes på auktion, samäganderättslagen 6 §. Du kan säkert erbjudas att köpa ut din syster från fritidshuset då långivaren vill ha sina pengar och en auktion tar tid och för med sig vissa kostnader för alla delägare, samäganderättslagen 15 §.

Om din syster får betalningssvårigheter kan det vara så att hon bestämmer sig för att hon vill sälja fritidshuset vilket vore till nackdel för dig. Betalar hon inte kan långivaren kräva att fritidshuset säljs, till dig eller någon annan, så att långivaren får sina pengar.

Om din syster skulle dö.

Om din syster skulle dö ärver troligtvis hennes tre barn fritidshuset, ärvdabalken 2:1 se här. Utan att veta något om din systers personliga förhållanden, om hon är sambo, gift eller dylikt, kan sägas att barnens far i första hand är eller kommer att utses till förmyndare och blir därmed ansvarig för barnens ekonomi, föräldrabalken 10:2 se här. Han kan då i sin tur anse att det är till barnens fördel att sälja fritidshuset för att täcka lånet eller för att han anser att det är fördelaktigt för barnens ekonomi. Du sitter då åter i samma situation som tidigare att antingen så köper du själv ut din systers andel eller så kommer fritidshuset i sin helhet att säljas på auktion.

Slutsats.

Det kan vara till stor nackdel för din del om din syster belånar sin andel av fritidshuset. Kan hon inte betala av lånet kommer långivaren kräva att du antingen löser ut din systers andel eller att fritidshuset säljs på auktion. Om hon dör kommer förmodligen förmyndaren, oavsett vem denne är, vilja sälja barnens andel av fritidshuset och du hamnar då i samma situation som om hon inte hade kunnat betala av lånet.

Vill du ha mer hjälp i ditt ärende kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare vägledning.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (44)
2020-11-24 Vem svarar för pantbrev efter försäljning av fastighet vid exekutiv autkion?
2020-09-29 Tvångsförsäljning fastighet
2020-01-31 Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?
2019-12-14 Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?

Alla besvarade frågor (86873)