Myndighetsbeslut eller felaktig information?

2020-11-26 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Jag företräder min mamma (vi framtidsfullmakt) gentemot kommunens biståndshandläggare, där vi har ansökt om ett demensboende som ligger i en annan kommun. Biståndshandläggaren har muntligt/SMS/e-post informerat om att det går endast att ansöka om boende i kommunen.Men för två veckor fick jag följande positiva besked via e-post från biståndshandläggaren: Hej X, har nu pratat med vård och bo som ställer din mor i kö till XXXXX. Nu kommer boendehandläggare ta kontakt med er. Det kan gå fort när man väl får ett erbjudande. Inom en veckas tid måste man då flytta in! Var uppmärksam på det. Trevlig helg! Mvh XX" En timme senare ringer biståndshandläggarens kollega och meddelar att det var ett misstag mm. Idag har jag fått följande besked från kommunen: Man ser inte det som att min mamma har fått ett gynnande beslut utan att vi/jag har fått felaktig information. "Hade din mamma fått ett beslut hemskickat med ett bifall på XXXXXXXXX så hade det varit ett gynnande beslut."Jag anser att det är ett gynnande myndighetsbeslut som min mamma har fått. Förstår att det finna formkrav för negativt beslut mm, men gäller detta även gynnande beslut.Har jag via ovanstående e-post fått ett myndighetsbeslut, eller är det enbart felaktig information? Hur går jag vidare i ärendet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om dokumentation och motivering av beslut hittar du i förvaltningslagen (FL).

Har det fattats ett beslut?
Den första frågan att utreda är huruvida mailet ska anses vara ett beslut eller inte. Ett beslut kan fattas av en eller befattningshavare, såsom den handläggare som meddelade dig beslutet (28 § FL). Några särskilda krav på beslutets form finns inte i förvaltningslagen, men det står att för varje skriftligt beslut som meddelas ska det finnas en handling som visar den dag då beslutet fattades, vad beslutet innehåller och vem eller vilka som deltog vid beslutsfattandet (31 § FL). Myndigheten måste inte ta fram ett speciellt dokument för att dokumentera beslutet, utan det kan göras genom en anteckning direkt på ansökshandlingen eller i elektronisk form hos myndigheten. Av beslutet ska det även följa en klargörande motivering som innebär en beslutsmening, beslutsmotivering, och koppling mellan meningen och motiveringen (32 § FL). Slutligen ska det finnas en överklagandehänvisning längst ner (33 § FL). Eftersom det inte finns några krav på beslutets form kan det meddelas såväl på papper som via mail, och du kan därmed argumentera för att det gynnande beslutet som meddelades är bindande för myndigheten. Biståndshandläggaren verkar dessutom ha brustit i sin skyldighet att dokumentera och motivera det beslut som du fick. Myndigheten är skyldiga att ge dig sådan information i samband med att du får ditt beslut, men att informationen uteblir behöver inte betyda att ditt beslut är ogiltigt.

Ett problem i ditt fall är att du inte har ett formellt beslut att överklaga eller som du kan begära att myndigheten omprövar. För att kunna överklaga hos domstol krävs det också att du har fått ett beslut som går dig emot (42 § FL). Även om det mailet ska ses som ett beslut går det alltså inte dig emot, eftersom det är gynnande. Att det saknas ett formellt beslut kommer också troligen leda till att myndigheten kommer fortsätta att argumentera för att mailet inte var ett beslut utan istället "felaktig information", samt att ert ärende därmed fortfarande pågår. Det du kan göra är att argumentera för att du har fått ett gynnande beslut och att myndigheten har gjort fel som inte har bifogat beslutmotivering, överklagandehänvisning m.m. som beskrivet ovan. Du kan också anmäla till JO eller berätta för myndigheten att du har tankar på att göra detta. En anmäla till JO kan göras om man anser att man har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på en myndighet.

Sammanfattning
Du kan argumentera för att det inte finns några formkrav för hur ett beslut får meddelas, och att myndigheten inte har fullgjort sin skyldighet vad gäller dokumentation och motivering av beslutet. Du kan anmäla ditt fall till JO eller berätta för myndigheten att du har tankar på att göra detta.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (417)
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

Alla besvarade frågor (91353)