Myndighets långa handläggningtid

2015-11-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Min make har sökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det har gått 14 månader och vi har inte fått besked än. Trots att vi har varit på intervju och har lämnat in alla dokument som verket begärt in i god tid. Nu vill vi ta och göra en JO-anmäla eftersom enligt lagen Migrationsverket som en myndighet är skyldig och utreda ett ärende inom max 9 månader. Vi vill veta att vilken lagparagraf ska vi hänvisa till och hur ska den anmälan se ut? Hur ska man skriva och argumentera en JO-anmälan mot verket för att få den bästa effekten? Vilka punkter ska man ta upp?
SVAR

Hej Linda!

Generellt finns det ingen exakt tidsgräns för hur lång handläggningstid Migrationsverket får ta på sig innan de avgör ett ärende. I Förvaltningslag 7 § sägs att: "Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts". Långa handläggningstider kan strida mot EKMR, främst då 6 och 13 artikeln, men i varje fall måste en bedömning göras. Finns det skäl för migrationsverket att ha långa handläggningstider? Europadomstolen har tagit hänsyn till ärendets svårighetsgrad, om myndigheten eller sökanden har orsakat ett dröjsmål och hur viktigt ärendet är för sökanden. Så det är mycket svårt att svara på om 13 månader är oskälig handläggningstid, detta beror mycket på ärendets svårighetsgrad.

På http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Handlaggningstid.html kan du läsa mer om migrationsverkets uppskattade handläggningstider för olika typer av ärenden.

Om ni vill göra en JO-anmälan så bör ni besöka denna hemsida: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/. Däri anges att ni ska fylla i uppgifter om er själva och vad ärendet avser. Mitt råd till er i det här fallet, om ni verkligen vill gå vidare med er anmälan, är att skriva i motiveringen till varför ni anser att Migrationsverket har gjort fel: "att handläggningstiden i det enskilda ärendet är oskäligt lång". Någon fylligare juridisk argumentation behövs inte, det viktigaste är bara att ni kan styrka era påståenden med olika bevismedel (dokument osv.). Jag bör också erinra er om att den upprättelse man som enskild kan få av en JO-anmälan är att myndigheten får en erinran eller en enskilt tjänsteman får en "prick", det kan således inte utgå någon ersättning eller liknande till er som enskilda. För att få någon typ av ersättning för långa handläggningstider kan ni istället vända er till Justitiekanslern, se vidare på http://www.jk.se/sv-SE/ersattning-klagomal/sok%20ersattning%20m%20m.aspx.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll