Myndigheters serviceskyldighet

2015-01-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag vore tacksam få veta vad som gäller för offentliga myndighetersskyldighet svara på frågor från allmänheten?Kommunala tjänstemän i synnerhet? Att sekretess osv spelar roll - det förstår jag men när såna hinder inte föreligger?Speciellt om det finns några tidsramar och vilka dessa i så fall är?PS Min postgång är racklig så jag vore tacksam få svar via e-post.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

En myndighets serviceskyldighet regleras i 4-5 §§ förvaltningslagen (FL), se här. I 4 § st. 2 FL, regleras att frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Det står alltså ingen exakt tidsangivelse! Detta innebär att det åligger ett stort ansvar på myndighetspersonalen att avgöra vad som är att betrakta som "så snart som möjligt". En bedömning måste således göras utifrån frågans karaktär och omfattning. Dock gäller att oberoende av om frågan är av komplicerad art skall något form av svar lämnas till den enskilde! Bestämmelsen förutsätter att det går att nå den enskilde med svaret utan några mera omfattande efterforskningar.

I praxis har ett svar som dröjt tre dagar ansetts acceptabelt! Dröjer ett svar längre en så torde det nog betraktas som att myndigheten i fråga brustit i sin serviceskyldighet( gäller framför allt om frågan är av enkel karaktär).

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (541)
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan
2020-06-27 Ska underrättelse av myndighetsbeslut vara skriftligt eller muntligt?
2020-06-09 Kan kommunen återkalla ett beviljat bygglov?

Alla besvarade frågor (81635)