Myndigheters plikt att kommunicera tillfört material

2019-11-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Får en handläggare på socialförvaltningen lägga till saker på min ansökan utan min vetskap?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Både ja och nej. En myndighet får lägga till material (saker) i ditt ärende och det är något som ofta sker. Det kan ex. vara sådant som olika utlåtanden från andra myndigheter, annan sakinformation man behöver inhämta, ex. fakta ur medicinhandböcker och även tips från andra som ringer in kan tillföras ett ärende. Det finns därför inget hinder för myndigheten att tillföra material till ditt ärende (gällande din ansökan). Emellertid behöver Socialförvaltningen kommunicera dig materialet innan de går till beslut. Det finns dock vissa undantag till detta.

Kommunikation

I 25 § förvaltningslagen framgår det att myndigheten måste kommunicera allt material till dig som är av betydelse och även ge dig tillfälle att inom bestämd tid yttra dig över materialet. Du ska således få tillgång till materialet och sedan en chans att gå igenom det så att du kan berätta vad du anser om det. Hur lång tid du får på dig beror mycket på hur mycket material det rör sig om.

Det följer däremot av 25 § förvaltningslagen att myndigheten inte behöver kommunicera dig material som anses uppenbart obehövligt att kommunicera. Sådant kan vara om myndigheten har tillfört material som helt talar för din förmån. Det finns i sådana fall ingen anledning att låta dig yttra dig över något som ändå medför att "du får det du vill". Något som talar mot din ansökan ska i regel kommuniceras.

Man behöver skilja mellan myndighetens skyldighet att kommunicera materialet och din rätt att begära ut material. Även om myndigheten finner att det är uppenbart obehövligt att kommunicera dig materialet, har du ändock rätt att begära ut det, vilket följer av 10 § förvaltningslagen.

Avslutningsvis så tar även 25 § förvaltningslagen upp 3 tillfällen där myndigheten alltid får avstå från kommunikation. Det är om det rör sig om en anställning; om det skulle tänkas bli avsevärt svårare att genomföra beslutet (ex. att en hälsokontroll i en restaurang skulle förlora sitt syfte om man kommunicera det innan); och om ett väsentligt allmänt intresse eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart (när beslutet måste meddelas omedelbart finns det ingen tid att låta en part yttra sig över materialet).

Mitt råd till dig

Ring in med jämna mellanrum och begär ut material ur ditt ärende. På så sätt får du del av det som även bedöms vara uppenbart obehövligt att kommunicera.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81721)