Myndig - vill fastställa faderskap

2017-03-15 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag har i hela mitt liv vetat att min biologiska far är tysk, han lever än idag men vi har aldrig haft kontakt. I min födelseattest står fader okänd. Nu har jag själv fått barn och i och med detta har en mängd frågor kring min tyska bakgrund och familj väckts. Jag skulle gärna vilja släktforska men har förstått att det i princip är omöjligt om du inte har dokumenterad familjeanknytning i Tyskland (man är oerhört restriktiv med att lämna ut personuppgifter). Jag har inget intresse av att ärva honom ekonomiskt eller så men skulle gärna vilja fastställa faderskapet. Både för att mina barn ska ha tillgång till dokumenterad kunskap om mitt ursprung men också för att jag ska få tillträde till information om mina tyska släktingar. Eftersom jag är myndig sedan många år förstår jag att jag inte har någon hjälp från socialtjänsten eller liknande för att göra en faderskapsutredning. Hur går jag till väga, vart kan jag vända mig? och är vad skulle en sådan process möjligen kunna kosta? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du kan göra är att väcka talan vid tingsrätten om fastställande av faderskap. Eftersom du bor i Sverige är svensk domstol behörig. Proceduren kan vara mer eller mindre krånglig, beroende på om din pappa är villig att medverka.

Fastställande av faderskap sker antingen genom dom eller genom bekräftelse. Om din pappa är villig att hjälpa till borde detta kunna ske relativt enkelt genom att han skriver på en bekräftelse, som även ska undertecknas av två vittnen och av dig.

Om din pappa inte är samarbetsvillig kan rätten förordna om en DNA-undersökning. För detta krävs det att ”anledning förekommer till antagande att han haft samlag med modern under konceptionstiden”. Eftersom din pappa bor i ett annat land finns det dock vissa svårigheter med verkställandet av ett sådant förordnande.

Rättegångskostnader i mål om fastställande av faderskap har begränsats genom regler i föräldrabalken. Huvudregeln är att var part står sin kostnad. Det innebär att du kommer att få stå för eventuella ombudskostnader och dylikt. Du kan även förpliktas att ersätta staten för hälften av kostnaderna för bevisning och annan utredning som utgått av allmänna medel. Du kan dock ha rätt till rättshjälp eller en försäkring som täcker den större delen av kostnaden.

Det stämmer att du inte kan vända till socialtjänsten för en faderskapsutredning eftersom du är myndig. Men du kan ändå vända dig till socialstyrelsen med dina frågor. Jag råder dig även att kontakta familjerättsavdelningen hos din kommun. De ger gratis rådgivning och är väl insatta i faderskapsfrågor.

Stort lycka till!

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95763)