Mutbrott att ge bort en gåva?

FRÅGA
Om en patient,efter att en läkare skrivit ut ett väldigt bra intyg,överlämnar en liten gåva till sin doktor.Är det olaglig ,olämpligt,mutbrott eller..?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

S.k. mutbrott regleras i brottsbalken (BrB) 10 kap. 5 a § (tagande av muta) och 10 kap. 5 b § (givande av muta), se här.

Är det mutbrott att ge en liten gåva efter ett väldigt bra intyg?
För att mutbrott enligt 5 a § ska föreligga krävs objektiv och subjektiv täckning (jag förtydligar begreppen nedan) av ett antal krav som finns i bestämmelsen. Jag prövar dessa nedan.

(1) För det första gäller ansvaret inte vem som helst, utan arbetstagare eller uppdragstagare. Läkare omfattas av arbetstagarbegreppet, det spelar ingen roll om denne är anställd i offentlig eller privat regi.

(2) Förmånen som ges ska kunna sättas i samband med tjänsteutövningen som arbetstagaren bedriver. Jag förstår det i situationen du anger som att patienten givit gåvan med anledning av ett intyg läkaren utfärdat åt denne. Sambandet med tjänsteutövningen är i det fallet starkt.

(3) Slutligen ska förmånen vara otillbörlig. Det här är det viktigaste och mest svårbedömda rekvisitet. Hänsyn ska tas till alla omständigheter som kringgärdar förmånen. En förmån är vanligtvis otillbörlig om: 1) förmånen har förutsättningar att påverka arbetstagaren att ta ett beslut eller vidta en åtgärd, eller 2) om förmånen kan uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts. Situation 2) är den relevanta i ditt fall. Att ge en gåva med anledning av ett utfärdat intyg kan ses som en visad tacksamhet för det utfärdade intyget. Jag saknar information för att göra en fullständig bedömning, men det pekar i riktning mot att gåvan kan uppfattas som en belöning.

Ovanstående innebär att mutbrott enligt 10 kap. 5 b § troligtvis, objektivt sett, föreligger. För straffansvar krävs vidare att patienten ska ha begått mutbrottet med vett och vilja: patienten var medveten om att gåvan gavs som en belöning för det utfärdade intyget.

Små gåvor undantagna
Du anger att det är frågan om en "liten gåva". Det aktualiserar ett undantag till det jag skrivit ovan. En förmån av obetydligt värde påverkar ej arbetstagaren i sin tjänsteutövning. Detsamma gäller även om gåvan har mer än ett obetydligt värde, om förmånen faller inom ramen för vad som får anses som vanlig artighet människor emellan eller accepterat handlande inom den aktuella branschen.

Slutsats
Min redogörelse är allmänt hållen. Det är tyvärr ofrånkomligt, då straffrättsliga bedömningar är särskilt känsliga för bedömningar i varje enskilt fall och jag saknar viss information i ditt fall som är viktig för bedömningen. Av det du angivit pekar dock en del omständigheter i riktning mot s.k. mutbrott. För att vara helt på den säkra sidan, bör patienten försäkra sig om att undantag föreligger (artighet eller obetydligt värde), alternativt återta gåvan.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (185)
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

Alla besvarade frågor (85559)