Musikfilmer innehållande fotografier av utgången upphovsrätt

2019-07-04 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag gör musikfilmer och använder olika typer av bilder. Gratisbilder på nätet och egna. Jag skulle vilja använda foton på John Bauer-verk. Det förekommer en hel del på nätet där det står att bilderna är fria. Jag läste https://www.lawline.se/answers/visa-upp-och-salja-avmalning-av-ett-kant-konstverk men jag vet inte vad som gäller foton som är en ren avfotografering och som åtminstone jag inte ser som ett konstnärligt verk i sig. Min film där jag använder egen musik är helt idéell, har inga kommersiella ambitioner och jag tänkte behandla John Bauer-bilderna med stor respekt. Gärna nämna att det är hans motiv. Vad gäller, kan jag använda fotona?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

John Bauer har varit död sedan 1918. Upphovsrätten till hans verk har därför enligt 43 § upphovsrättslagen (URL) gått ut. Det betyder att det är fritt fram att använda hans verk. Vad avser fotografier på Bauers verk är saken lite mer komplicerad. En ren avfotografering av en tavla måste vara att betrakta som en bearbetning av tavlan, enligt 4 § URL. Detta medför att fotografen har en begränsad upphovsrätt till fotografiet. Han kan inte förfoga över fotografiet i strid med upphovsrätten till tavlan. Däremot är tavlan som nämnt inte längre skyddad av upphovsrätt, och det finns därför ingen originalrättighet att förhålla sig till. Detta betyder att fotografen inte behöver ta hänsyn till Bauers rätt. Detta följer också av 49 a § URL, vilken ger fotografer upphovsrätt till sina fotografier.

Vad innebär det då att använda ett upphovsrättsligt skyddat fotografi i en musikfilm? Det beror på hur filmen ser ut, och för vem du ska visa den. Antingen kan man se saken som så att du i och med produktionen av din film framställer exemplar av fotografierna (vilket är en rätt som enligt 2 § URL endast tillkommer upphovsmannen) eller som så att du skapar samlingsverk enligt 5 § URL. Det beror som nämnt på hur din film ser ut. Dock, eftersom du inte har något kommersiellt syfte med filmerna blir distinktionen i princip ointressant. Anledningen till det hänger ihop med vems ögon filmen är avsedd för. Om du gör filmerna enbart för dig själv kan du enligt 12 § URL göra så med gott samvete. I andra fall måste du ta hänsyn till upphovsmannens ensamrätt att enligt 2 § URL göra verket tillgängligt för allmänheten. Det innebär i korthet att endast upphovsmannen får t.ex. publicera sina fotografier på nätet, m.m. Detta gäller alltså även för samlingsverk.

Vad du än försöker göra riskerar du alltså att göra intrång på fotografens upphovsrätt, däremot aldrig Bauers. Mitt tips till dig är därför att i så stor utsträckning som möjligt använda bilder som enligt fotografen är fria att använda. I annat fall kan du säkert hitta en fotograf som låter dig användarna hans bilder utan ersättning. John Bauers verk lär vara rikligt fotograferade. Man kan också fråga sig hur en fotograf skulle kunna hävda sin rätt till en ren avfotografering, eftersom hans fotografi är omöjligt att skilja från andra avfotograferingar, särskilt om EXIF-datan skulle råka komma bort på något sätt.

Trots att John Bauer varit död sedan länge finns det säkert någon som uppskattar att du namnger honom i enlighet med respekträtten i 3 § URL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77159)