Muntligt upphovsrättsavtal?

2020-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej.Jag har gett muntligt tillstånd att använda mina bilder på en förenings hemsida ( ej lösenord).Nu vill jag inte att bilderna skall finnas där längre. Är det bara be dom att ta bort bilderna ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i upphovsrättslagen (URL).

Genom att ha tagit dessa bilder har du erhållit upphovsrätt till dem (URL 1§ 1st och 49a§). Det innebär att du har en ensamrätt att göra dessa bilder tillgängliga för allmänheten, t.ex genom en publik hemsida (URL 2§ 1st och 3 st 1p). Det finns undantag från denna ensamrätt men inget är aktuellt i ditt fall vad jag kan utläsa.

Självklart kan man tillåta någon att använda ens verk som omfattas av upphovsrätten, vilket du gjort (URL 27§). Här råder avtalsfrihet gällande användningen, t.ex hur länge någon får använda ett verk. Eftersom du endast gett muntligt tillstånd tolkar jag det som att ni inte avtalat något specifikt. Enligt upphovsrättsliga principer ska otydligheter i avtal tolkas restriktivt och till upphovsmannen, i detta fall din, fördel. Det enda logiska är därför att tolka det som att du gett dem tillstånd att tills vidare använda dina bilder men att du kan ta tillbaka denna rätt.

Svaret på din fråga blir alltså ja, du kan bara be dem ta bort bilderna. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (940)
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?
2021-02-07 Får varumärkesord användas i domäner?
2021-02-03 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?

Alla besvarade frågor (89565)