Muntligt hyresavtal

2015-11-04 i Avtal
FRÅGA
Jag har hyrt in mig till en lokal sen 1/5 2015 utan kontakt....För 10 dagar sen sa hon som äger lokalen upp mig att jag skulle hitta en ny lokal omedelbart eller senast 1/1 2016....Idag säger att det muntliga uppsägelse inte gäller utan jag har 3 månaden uppsägning tid...Vad som gäller?Mvh beskymmrad
SVAR

Hej,

Även om muntliga hyresavtal gäller (12 kap 2 § JB, hyreslagen), kan detbli problematiskt när meningsskiljaktigheter mellan avtalsparterna uppstårkring vad som faktiskt är avtalat dem emellan. Därför bör man alltid upprättaett skriftligt avtal. Samma regler, t ex rätten till indirekt besittningsskydd,gäller dock, fastän avtalet är muntligt.

I det fall du beskriver finns inget skriftligt hyresavtal. Om ni inte haravtalat något om vilken hyrestid som ska gälla är min bedömning att detta ärett avtal på obestämd tid. Hyresavtal ingågna på obestämd tid har enuppsägningstid om minst nio månader enligt 12 kap 4 § st 1 p 2 hyreslagen.Detta gäller oavsett hur långt hyresförhållandet har varat.

Dessutom finns det regler kring hur hyresvärden ska gå till väga för attgenomföra en uppsägning. För och främst måste uppsägningen vara skriftlig (12kap 8 § hyreslagen). Enligt 12 kap 58 § hyreslagen måste hyresvärden vidare angeorsaken till att han vägrar medge en förlängning av hyresavtalet. Uppsägningen måsteenligt samma paragraf även innehålla en underrättelse om att hyresgästen, omhan inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, haratt inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden förmedling.

Observera att om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet föravflytt kan ni även ha rätt till ersättning från hyresvärden, enligt 12 kap 57§ hyreslagen.

Sammanfattningsvis bedömer jag att uppsägningstiden är nio månader ochatt hyresvärden varken iakttagit lagstadgad uppsägningstid eller formkraven fören giltig uppsägning. Följden av att uppsägningen är ogiltig blir atthyresavtalet fortsätter att löpa och att ni kan sitta kvar i lokalen. I vartfall fram till dess att hyresvärden genomför en giltig uppsägning.

Ett tips kan vara att ni begär att hyresvärden upprättar ett skriftligtavtal er emellan, så att ni båda vet vad som gäller. Det är denne skyldig attgöra om ni begär det. Detta gäller även om ni från början har varit överensom att avtalet endast ska vara muntligt och oavsett hyresobjektets omfattning,hyrestidens längd osv. Om du har ytterligare frågor eller funderingar kringdetta är du välkommen att kontakta mig på mp@placht.seeller 0762-16 27 96.

Malin Placht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84164)