Muntligt avtals giltighet vid fastighetsköp

2016-06-22 i Köpavtal
FRÅGA
Hej!Jag har avtalat med en person om att få köpa dennes fastighet sedan ca 10 år tillbaka i tiden. Senast förra året gjordes en omfattande genomgång av fastigheten med bankman och sakkunnig person för förberedelse inför affären. Det sägs nu att en annan person ska ha fått lov att köpa den. Är mitt muntliga avtal värdelöst nu? Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Köp av fastighet är ett av de få områden där avtalsreglerna styrs av formkrav, även kallat för formalavtal. Av 4 kap. 1 § jordabalken framgår det att köp av fastighet sluts genom upprättandet av en skriftlig köpehandling med båda parters underskrift inklusive som innehåller en överlåtelseförklaring och att priset ska framgå av avtalet. Paragrafens 3 st. stadgar att avtal som inte uppfyller formkraven är ogiltiga. Detta innebär att fram tills att ett skriftligt avtal upprättas och skrivs under är inte parterna bundna av någon muntlig överenskommelse.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (187)
2020-11-13 Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?
2020-10-25 Formkrav och avtalstolkning gällande markområden
2020-10-12 Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
2020-09-14 Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?

Alla besvarade frågor (86580)