FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/11/2019

Muntligt avtal vid telefonförsäljning mellan två näringsidkare

Hej!

Jag undrar om ett muntligt avtal är giltigt när ett företag ringt upp för att sälja en produkt till mitt företag.

Eller måste avtal signeras skriftligt även om det är b2b?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning
Inom avtalsrätten finns det inte några formkrav för hur ett avtal ska vara utformat (om inte annat finns reglerat i lag, till exempel vid köp av fast egendom, 4 kap. 1 § jordabalken). Det innebär att ett avtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall (jfr 1 § avtalslagen).

Kravet på att ett avtal måste bekräftas skriftligen då ett företag på eget initiativ kontaktar motparten per telefon, gäller enbart mellan en näringsidkare och konsument (2 kap. 3 a § lagen om distansavtalslag och avtal utanför affärslokaler). Det finns således inget skriftlighetskrav för ett muntlig avtal vid telefonförsäljning mellan två näringsidkare, utan det är istället avtalsrättsliga regler som aktualiseras.

Vad gäller i ditt fall?
Utifrån angivna omständigheter i frågan, utgår jag från att ni har varit överens om att avtalet skulle ingås muntligen. Om så är fallet, måste avtalet inte signeras skriftligen för att vara bindande. Avtalets bundenhet uppstod när ni muntligen avgav samstämmiga viljeförklaringar i telefonsamtalet om köpet. Om annat har överenskommits eller om andra omständigheter föreligger än det som är angivet i frågan, måste dessa emellertid också beaktas. Det är nämligen förhållandena i varje enskilt fall som avgör huruvida avtalet kan anses vara ingånget eller inte.

Sammanfattningsvis, är det den gemensamma partsviljan som styr avtalets formkrav och dess ingående. Utifrån din fråga, tyder emellertid mycket på att ni har varit överens om att avtalet skulle ingås muntligen. Det muntliga köpeavtalet är således bindande och behöver inte signeras skriftligen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”