Muntligt avtal vid husköp.

Vi är fyra syskon och efter vår fars bortgång så kom vi överens om att jag skulle köpa vår fars hus för taxeringsvärdet. Efter flera månader har ett syskon satt sig imot detta utan giltig anledning och förklaring. Nu har boupptäckningsmannen avsagt sig uppdraget så nu ska det gå till tingsrätten. Vad gäller vid muntligt avtal? Med vänlig hälsning, ---

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inom avtalsrätten brukar man tala om "Pacta sunt servanda" - avtal ska hållas. Det innebär i korthet att alla avtal oavsett form ska anses giltiga. I ditt fall finns det dock två problem.

1. När det gäller tvister angående muntliga avtal är det allt om oftast svårt att bevisa avtalets existens. Huvudregeln är att den som påstår något också har bevisbördan. Det är upp till dig att bevisa i rätten att avtalet slutits.

2. Avtal om försäljning av fast egendom utgör ett undantag och förutsätter att vissa formkrav uppfyllts, bland de kraven återfinns ett krav på upprättande av köpehandling (skriftligt), den i sin tur ska innehålla särskilda detaljer om köpet (läs mer här, 4 kap. 1 § Jordabalken). Det framgår också att avtal som inte uppfyller dessa krav är ogiltiga.

Då det i din fråga inte framgår om det rör sig om fast (mark med tillhörande hus) eller lös (hus ståendes på annans mark) egendom blir svaret lite svävande. Om det är fast egendom är avtalet ogiltigt, om det är att anses som lös egendom kan det vara ett giltigt avtal men kanske desto svårare att bevisa.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000