Muntligt avtal om pris för försäljning av bostadsrätt - bindande?

2016-01-30 i Köpavtal
FRÅGA
Hej. Min fråga gäller överlåtelse av bostadsrätt. När är ett anbud bindande gentemot en specifik köpare. Är det överhuvudtaget bindande ( i väntan på accept) om man endast muntligen talat om vilket pris man är villig att sälja bostadsrätten för. Jag har nämligen sagt till spekulanten att jag godtar en köpeskilling på 2000000. Han är villig att betala detta. Nu vill jag inte längre sälja för den summan utan istället för 2,1. Är jag nu bunden att sälja till honom för 2000000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du antyder i din fråga är huvudregeln i svensk rätt att muntliga avtal är bindande i samma utsträckning som skriftliga sådana. Den vanligaste modellen som används för att utröna om ett avtal kommit till stånd är då den s.k. anbud-accept modellen. Enligt denna huvudregel skulle det alltså ha uppkommit ett bindande muntligt avtal i den situation som du beskriver.

Det finns emellertid vissa situationer föreskrivna i lag, där ett avtals giltighet är beroende av att vissa formkrav är uppfyllda. För bland annat överlåtelse av fast egendom och bostadsrätter finns sådana formkrav uppställda i lag.

Enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (BRL) så måste ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt ”upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen”. Vidare måste ”köpehandlingen…innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris”. Mot bakgrund av informationen i din fråga verkar inget sådant skriftligt avtal ha upprättats mellan dig och den tänkta köparen. Du är således inte bunden av det muntliga avtal som du nämner, och du är således därför inte heller bunden att sälja lägenheten till honom för 2 miljoner kronor. Till sist kan också sägas att detta också innebär att köparen inte kan framföra några anspråk mot dig på denna grund.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några oklarheter, eller har mitt svar väckt nya frågor, så är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (187)
2020-11-13 Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?
2020-10-25 Formkrav och avtalstolkning gällande markområden
2020-10-12 Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
2020-09-14 Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?

Alla besvarade frågor (86667)