Muntligt avtal om hyra av lägenhet

2017-11-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag har hyrt en lägenhet och har ett muntligt avtal, samt fått betala in hyresavi. Hyresvärden skickar dock inte någonn kopia av hyreskontraktet till mig, således kan jag ej kvittera ut nycklar av bolaget. Då jag är mycket sjuk och tål inte kyla m.m. måste jag komma in i lägenheten, vilket är livsviktigt i mitt fall. Vad göra? Låssmed eller själv bryta upp dörren?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tänkte börja med att gå igenom rent generellt vad som gäller vid hyresavtal m.m., för att sedan lista dina handlingsalternativ i förevarande situation.

Om hyreslagen, hyresavtal och muntliga överenskommelser

Hyresavtal regleras i 12 kap. jordabalken (kapitlet kallas för "hyreslagen"). Enligt 1 § femte stycket är kapitlets bestämmelser som huvudregel tvingande, och går alltså inte att avtala bort i exempelvis ett avtal.

I 2 § hyreslagen finns regler om hyresavtalet. Ett hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Med det sagt finns det inget krav på att ett hyresavtal ska vara skriftligt för att vara giltigt - ett muntligt hyresavtal eller olika muntliga tillägg är alltså också giltiga. Detta följer av avtalslagens regler.

Den stora nackdelen med att endast ha överenskommit om något muntligt (och detta gäller i alla sammanhang) är givetvis svårigheten att bevisa att överenskommelsen överhuvudtaget ägt rum samt vad det egentligen är som har avtalats mellan parterna. Vid ingående av särskilt viktiga avtal, som exempelvis hyresavtal, är det därför alltid starkt rekommenderat att man upprättar ett skriftligt avtal. Med det sagt är alltså ett muntligt avtal på samma vis giltigt och bindande parterna emellan, och för att kunna fastställa avtalets innebörd tillämpas avtalslagens regler om hur avtal ska tolkas.

Din situation

Det är djupt olyckligt att ni inte upprättat något skriftligt avtal i detta fall, då detta nu ytterst blir en bevisfråga som rör huruvida ett hyresavtal har uppstått eller inte. Vad som talar till din fördel är att du kan hävda din hyres-avi som ett bevis för att ni överenskommit om att du ska få hyra lägenheten. Om jag var du skulle jag inte ta dit en låssmed eller bryta upp dörren, även om jag förstår din akuta situation. Hade du ett skriftligt upprättat hyresavtal med signering av hyresvärden hade saken varit en annan, men risken i detta fall är att du råkar på tråkiga konsekvenser i efterhand om du inte lyckas bevisa att ett hyresavtal mellan er faktiskt har förelegat.

Handlingsalternativ i ditt fall

— Hör av dig till hyresvärden och förklara din akuta situation och att hen måste fullgöra sin del av ert avtal.

— Om du är medlem i Hyresgästföreningen, hör av dig till deras juridiska rådgivning. De hjälper dig med att exempelvis formulera en stämningsansökan, för det fall du vill stämma in till tingsrätt för att få ert muntliga avtal fastställt (återigen, det kommer bli en bevisfråga i detta fall).

— Du kan också lämna in en stämningsansökan på egen hand.

— Behöver du ytterligare juridisk konsultation så finns Lawlines egna jurister, du kan boka tid direkt på www.lawline.se/boka.

Lycka till, jag hoppas det löser sig! Om du fortfarande har några frågor, lämna gärna en kommentar nedan så besvarar jag den så fort som möjligt.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97662)