Muntligt avtal, avtalsbrott

2016-09-15 i Avtal
FRÅGA
Jag har beställt en Iphone via tele2 per telefon och då gjordes ett muntligt avtal då ordern inte gick igenom pga tekniska problem och de skulle göra det i efterhand. I det muntliga avtalet sa den anställde att jag skulle få telefonen inom 9 arbetsdagar. En vecka senare har bekräftelsen inte kommit och jag ringer till tele2. Enligt de har ordern inte gått igenom och jag måste göra en ny beställning vilket kommer innebära att jag får vänta 2-3 veckor. Hur blir det med det muntliga avtalet? Enligt tele2 finns inte så mycket de kan göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation aktualiserar såväl rättsfrågor som bevisfrågor. Rättsfrågan består i vad det innebär att du har ett muntligt avtal med en anställd på företaget. Jag utgår i det följande från att den anställde du pratade med på företaget hade rätt att ingå avtal å företagets vägnar av det slag som du ingick. Detta medför alltså att mellan dig och företaget existerar ett avtal som ger din rätt att få telefonen inom 9 dagar. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer gäller att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). I och med att du inte fått mobilen inom den i avtalet överrenskomna tiden har företaget brutit mot avtalet. Detta medför som huvudregel att du har rätt till skadestånd.

Den andra delen av din fråga aktualiserar bevisfrågor. Du måste styrka att omständigeterna är sådana att du enligt bedömningen ovan har rätt till skadestånd. Du måste således styrka att du har pratat med någon på företaget och att ett avtal ingåtts med det innehåll du anger. Möjligheten för dig att göra detta lär tyvärr vara liten. Problemet med muntliga avtal är således inte att de är mindre bindande, utan att det är svårare att påvisa deras existens.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86576)