Muntligt avtal

2015-07-14 i Avtal
FRÅGA
Hej!En fråga om avtalsbrott?I samband med köp av ny bil, nämner jag för försäljaren att jag har en begagnad, äldre båt under ombyggnad, till salu. Bilförsäljaren blir intresserad och vill titta på båten privat. Mannen kommer, tittar, fotograferar och vi resonerar runt en eventuell överlåtelse. Jag informerar även om att priset kommer att vara lågt, bl a för att jag önskar bli av med båten och varför. Någon vecka senare kommer mannen tillbaka med sin far, en man som själv byggt flera båtar. Båten undersöks på nytt, nya frågor blir besvarade. De önskar en veckas betänketid, innan de lämnar besked.En vecka senare ringer fadern upp mig, berättar att sonen och han är intresserade av båten. Han ger mig ett förslag på pris som jag godkänner. Sonen (bilförsäljaren) har önskat en lista över olika tillbehör som följer med båten. Jag skriver ihop en sådan lista. Ger dessutom en bakgrund om vilka reparationsarbeten och ombyggnad jag har gjort. Jag översänder en detaljerad lista den 3 juli per e-post till försäljaren (sonen) och pappan, då det är denna jag numera har kontakt med. Pappan ringer upp och godkänner listan. Frågar samtidigt om ett kontonummer att sätta in överenskomna summan pengar på, vilket meddelas skriftligen.”Vi hörs på måndag den 6 juli”, säger mannen, därefter har inte ett ljud hörts från någondera av dem.Varken via e-post eller telefon. Nu har det snart gått två veckor och jag misstänker att far och son vill dra sig ur affären utan att meddela mig! Vad göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Avtalslagen är tillämplig på ditt problem och i 1 § finns de grundläggande reglerna för hur ett avtal ingås. Den lite oklara paragrafen (gjord för att sluta avtal 1915) innebär att ett avtal sluts genom att ett anbud ges och om sedan en accept som överensstämmer med anbudet uttalas så innebär det att ett giltigt avtal har uppkommit. Kontraktsprincipen gäller vilket innebär att ett avtal finns först när accepten har uttalats. När fadern ger dig ett prisförslag som du godkänner så är min tolkning att ett avtal har slutits när du har accepterat det anbud som givits.

Avtal ska gälla, pacta sunt servanda, och ett muntligt avtal gäller på samma sätt som ett skriftligt så de har begått avtalbrott. Det svåra här blir bevisningen, om du vill ta detta vidare behöver du kunna bevisa det du påstår i en tingsrätt. Förhoppningsvis har du spelat in era samtal. Om du inte har gjort det (vilket är förståeligt) så behöver du något ytterligare material, t.ex. andra personer som hört er när ni slutit avtalet, för att kunna bevisa att så verkligen har skett.

Jag skulle rekommendera dig att upplysa personerna om hur avtalsreglerna ser ut och förklara att ett muntligt avtal ska gälla. Detta förslagsvis i ett mejl eller mess så att de får informationen. Om det inte kan få dem att kontakta dig är det nog tyvärr svårt att få till stånd avtalet.

Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll