Muntlig uppsägning av hyreskontrakt och uppsägningstid

Hej!

Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand till ett par och skrivit kontrakt för ett år. Vi skrev kontraktet ca en vecka innan inflyttningen och ca 3-4 dagar innan inflyttningen ringde de och sa upp kontraktet! De har varken betalt depositionen eller första hyran. Jag har försökt att kontakt de på olika sätt men inget svar! Jag har även skickat meddelande och informerat de att jag kommer ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden men inget svar ifrån de! Jag har ej fått något skriftligt uppsägning!

Kontraktet skrevs: 23/6-2018

Inflyttning enligt kontrakt: 1/7-2018

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din fråga antar jag att du har en lägenhet och att du har hyrt ut den till privatpersoner som bostadslägenhet. Det som inte framgår är huruvida din bostad är en hyresrätt eller bostadsrätt. Beroende på vilken typ av lägenhet det är så ser svaret annorlunda ut. Jag ska därför redogöra för båda alternativen.

Muntlig eller skriftlig uppsägning

Dina hyresgäster har ringt och sagt upp kontraktet. Frågan om huruvida en muntlig uppsägning räcker regleras av 12 kap. 8 § jordabalken. Om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader ska uppsägningen vara skriftlig. I ert fall har hyresförhållandet bara varit i några dagar när uppsägningen sker. Den muntliga uppsägningen är därför giltig och de behöver inte lämna in någon skriftlig uppsägning.

Uppsägningstid

Om lägenheten du hyrt ut är en hyresrätt så har hyresgästerna alltid rätt till att säga upp kontraktet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § jordabalken). Om det är en bostadsrätt är det istället till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Ovan nämnda gäller oavsett om hyreskontraktet är på obestämd eller som i ert fall på bestämd tid.

Sammanfattning

Den muntliga uppsägningen är giltig och någon skriftlig uppsägning behöver inte ske. Det finns dock en uppsägningstid då hyra måste betalas av hyresgästerna så du har gjort rätt som meddelat att du ska vända dig till Kronofogden.

Lycka till!

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo