Muntlig uppsägning av avtal om förvaring av levande djur

2016-02-12 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag har ett litet stall med några inhyrda hästar. Det finns skriftliga kontrakt med alla hästägare där bl.a. det står att uppsägningstiden (åt båda håll) är 1 månad. Jag har både muntligt och skriftligt sagt upp en hästägare. Den muntliga var den 1/2-2016 och den skriftliga fick hon dagen efter, dvs den 2/2-2016. I uppsägningpapperet stod datum för uppsägning (1/2-2016) samt sista dag då hon har tillträde till stallet (1/3-2016). Hon fick två likadana exemplar som hon skulle skriva under, för att vi skulle få varsitt exemplar. Dock har jag fortfarande inte fått tillbaka något papper. Så nu kommer min fråga.Vad händer ifall hon inte ger tillbaka ena papperet? Har jag fortfarande rätt av avhysa henne en månad efter själva uppsägningen, eller gäller det först när hon skrivit under papperet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en privatperson ingår avtal om förvaring av djur med en annan privatperson råder det avtalsfrihet. Detta innebär att avtalet utformas helt efter parternas samstämmiga viljor. Om en uppsägningstid om en månad har avtalats ska detta följas av båda parter.

Det finns inget formkrav på att en uppsägning av ett sådant avtal måste sägas upp skriftligen, om inte annat avtalats. En muntlig uppsägning är således fullt giltig enligt den svenska rättsordningen. Självklart är det bra att ha en skriftlig uppsägning i bevishänseende, men det är inget krav.

I det aktuella fallet börjar således uppsägningstiden på en månad att löpa från den 1/2-2016 då uppsägningen sker muntligen.

Vänligen,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88403)