Muntlig förberedelse i indispositivt tvistemål har hållits, jag har ändrat min inställning angående ensam vårdnad, hur ska jag gå tillväga?

2021-09-19 i Barnrätt
FRÅGA
Jag var på muntlig förberedelse och ville inte släppa kravet om ensam vårdnad som då skulle gå vidare till huvudförhandling om några månader.Nu har jag ångrat mig och vill släppa kravet. Hur går jag tillväga då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadstvister är så kallade indispositiva tvistemål. Vid indispositiva tvistemål är det inte tillåtet för parterna att förlikas. Du har varit på muntlig förberedelse där du står vid kravet om ensam vårdnad. Muntlig förberedelse regleras i 42 kap. 6 § RB. Den muntliga förberedelsen syftar bland annat till att undersöka möjligheten till förlikning i tvisten.

När det handlar om indispositiva tvistemål angående vårdnad är syftet med en muntlig förhandling att undersöka om det går att komma till en samförståndslösning. Det ni kommer överens om är inte bindande mellan er då förlikning är förbjudet, men kan komma att vara underlag vid den huvudförhandling som senare kommer att hållas. I ditt fall har du stått fast vid ensam vårdnad för att nu ändrat dig.

42 kap. 9 § RB ger en viss möjlighet till ny muntlig förberedelse. Om det är möjligt ska förberedelsen avslutas helt vid sammanträdet (som ni nu har haft). Kan det inte ske ska förberedelsen fortsätta, genom ett nytt sammanträde som en möjlighet eller skriftväxling.

Du kan försöka få till en ny muntlig förberedelse för att på så sätt berätta om din ändrade inställning. Det är inte tillåtet att återkalla din talan, se 13 kap. 5 § RB e contrario, bestämmelsen gäller bara för dispositiva tvistemål. Du har dock rätt att åberopa nya omständigheter fram till dess att huvudförhandling hålls, se 13 kap. 3 § in fine RB. Eftersom det rör sig om ett indispositivt tvistemål kommer huvudförhandling att hållas. Du har givetvis möjlighet att berätta om din ändrade inställning vid huvudförhandlingen.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)