Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft

Jag har fått en dom om ringa narkotikabrott den 21 september 2021. Har inte papperskopia då den men efter påringning till tingsrätten skickades den till mobilen. Svårläst pga liten mobil. Är dömd men när pappren kommer ska domen överklagas till hovrätt. Senast den 12 oktober 2021. Trots det finns jag på Mrkoll.se redan nu den 29 september 2021. Hur kan det komma sig? Är det rätt? Finns troligen även med i Lexbase angående detta. Hur kan det vara så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att förklara hur det kommer sig att du finns med på Mrkoll.se kommer jag först att redogöra för offentlighetsprincipen. Detta främst i syfte att förklara lagligheten kring Mrkoll.se:s agerande. Därefter kommer jag att förklara varför du finns med på hemsidan trots att överklagandetiden för domen ännu inte har löpt ut.

Offentlighetsprincipen

I Sverige har vi en väldigt stark offentlighetsprincip med vilken avses en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen; TF) Domar är allmänna handlingar och myndigheter är som huvudregel skyldiga att lämna ut dem vid begäran. Mrkoll.se kan på så sätt tillgå domar och samla in uppgifter om individer. (2 kap. 15 § TF)

I normalfallet får man dock inte publicera personuppgifter hur som helst på internet. Detta följer av dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen gäller dock inte för verksamheter som har ett så kallat utgivningsbevis, vilket kan utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Mrkoll.se har ett sådant bevis och de får därför lagligen publicera personuppgifter, såsom information om domar och liknande.

Varför du finns med på Mrkoll.se trots att överklagandetiden inte har löpt ut

Mrkoll.se publicerar information om bland annat huruvida en person förekommer i brottmål. Det handlar både om brottmål där personen har fällts och där hen har friats. Domar blir allmänna och offentliga handlingar när de meddelas och inte när överklagandetiden har löpt ut. Mrkoll.se kan därför välja att inte avvakta tills domen har vunnit laga kraft (det vill säga när domen inte längre går att överklaga) utan kan istället inhämta och publicera information om domen direkt efter att den har meddelats.

Slutsats

Mrkoll.se kan lagligen publicera information om huruvida en person förekommer i brottmål. Denna information kan hemsidan inhämta direkt när domen har meddelats och behöver således inte avvakta tills överklagandetiden har löpt ut. Att Mrkoll.se publicerar personuppgifter kan dock naturligtvis kännas som integritetskränkande och hemsidan har också fått mycket kritik för det.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”