Mottagare till förskott på arv är inte skyldig att återbära det överskott som inte kan avräknas mot ens arvslott

2019-11-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Min syster och jag ska dela på arvet efter vår far som precis gått bort. Arvet är på ca 500 000 kr. Men för 12 år sedan fick min syster ett förskott på arv på 1 miljon kronor för att kunna köpa ett hus. Värdet på huset har sedan dess stigit i värde med 100%. Detta förskott är dokumenterat. Vad vi aldrig dokumenterade eller diskuterade var det faktum att pengarna investerats i något som ökar i värde över tid. Hur bör vi nu göra mellan oss för att det ska bli rättvist?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en bröstarvinge mottar en gåva av en förälder under dennas livstid ska denna gåva som huvudregel avräknas från ens arv som s.k. förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Denna huvudregel kan frångås om det framgår att gåvan inte skulle avräknas som förskott, t.ex. genom att er far skrivit i testamente eller annan handling att gåvan inte är ett förskott på arv. Men presumtionen är att en gåva ska avräknas som förskott på arv och om inget annat har framkommit om att er far har haft en annan avsikt är det ett förskott på arv.

Enligt lag ska man vid avräkningen av förskott använda sig av gåvans värde vid mottagandet (6 kap 3 § ärvdabalken). Det spelar alltså ingen roll vad värdet på gåvan är idag, om den har stigit i värde eller minskat i värde, utan det är värdet vid mottagandet som spelar roll. Din systers förskott på arv är alltså 1 miljon kronor, då detta var värdet när hon mottog gåvan.

När man ska räkna ut arvet efter din far ska man enligt lag lägga till förskottet på arv till den kvarlåtenskap som finns kvar för att sedan räkna ut arvslotterna (6 kap 5 § ärvdabalken). Är det inte möjligt att avräkna hela förskottet på arv på ens arvslott är man dock inte skyldig att återbära överskottet (6 kap 4 § ärvdabalken). Arvet efter din far är 500 000 kr medan förskottet på arv är 1 miljon kr. Din syster kommer alltså inte kunna avräkna hela sitt arv på sin arvslott, utan får räkna av så mycket som är möjligt. Detta innebär att av de 500 000 kr som finns kvar efter er far ska du ärva allt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82647)