Motpart som nekar betalningsansvar

2017-02-27 i Avtal
FRÅGA
Jag har gjort ett program för en vägförening (bokningsprogram). Efter c:a 8 månader kom jag på att jag glömt att fakturera nedlagd tid. Jag skickar fakturan och får till svar att de inte vill betala. Vi har inget avtal, men jag har mail med uppgifter om vad de ville ha och tillägg och ändringar. Kan de neka att betala på de grundvalarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Frågan som inledningsvis måste ställas i en situation som din är om ett bindande tjänsteavtal ingåtts eller inte. Vad har ni egentligen kommit överens om? Om båda parterna avlagt samstämmiga viljeförklaringar om att ett avtal har ingåtts, så gäller avtalet om utgångspunkt. Avsaknaden av skriftlighet saknar betydelse i juridisk mening och ett muntligt avtal är lika giltigt som ett som ingåtts per e-post eller genom ett kontrakt, men ger dessvärre upphov till vissa bevissvårigheter. Om du har e-post som kan bekräfta att vägföreningen förbundit sig att betala för det arbete du utfört, bör du vända dig till kronofogden som kan hjälpa dig att driva in ditt anspråk om parten vägrar betala. Om föreningen sedan bestrider att det finns ett avtal eller ett skuldförhållande mellan er, blir nästa steg att ta upp tvisten i tingsrätten genom stämning. Om du menar att du har nog på fötterna för att styrka att ett bindande avtal ingåtts mellan er, borde du kontakta kronofogden som kan hjälpa dig att få betalt. Om du däremot inte kan bevisa att det föreligger ett skuldförhållande mellan er är situationen dessvärre som sådan att om vägföreningen bestrider ditt krav så måste avtalsförhållandet avgöras i tingsrätten, där du som påstår att ett tjänsteavtal ingåtts troligen kommer åläggas bevisbördan för ditt påstående. Om du inte lyckas styrka detta med bevisning, kommer din talan troligtvis att ogillas.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1535)
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

Alla besvarade frågor (95758)