Motpart har skrivit fel adress och inte fått varan, kan jag få betalt för det jag sålt?

2020-08-17 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag sålde ett par hörlurar på blocket och köparen angav fel adress när jag skulle skicka den vilket gör att han inte kunnat få den. Jag skickade den innan han hade betalat. Det gör att han nu inte vill betala och jag undrar vad jag har för möjligheter att få ut min betalning? Kan jag ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden - jag tror dock att han då kommer att bestrida det och hävda att han inte fått paket - däremot har jag allt på text att han skrev en helt annan adress än den han är skriven på. Hur ska jag gå till väga? Mvh S.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har som privatperson sålt en vara till en annan privatperson. Tillämpliga lagar blir i det här fallet Avtalslagen.

Du och din motpart har ingått ett avtal, vilket gör det bindande för båda parter enligt principen om pacta sunt servanda - avtal ska hållas, se 1 § AvtL.

Din motpart har angett fel adress. 32 § AvtL anger att du som säljare endast har ett ansvar om du var i ond tro angående den felaktiga adressen. Är du i god tro och motparten skrev fel kommer viljeförklaringen att vara gällande och du har rätt att erhålla betalning.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande, om din motpart inte vill betala. Hävdar motparten att han inte har erhållit varan hänvisar du till 32 § AvtL och bestämmelsen om förklaringsmisstag. Var du i god tro angående adressen är viljeförklaringen från din motpart gällande och denne är tvungen att betala.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88076)