Motorcykel som enskild egendom - Efterarv

2016-04-25 i Efterarv
FRÅGA
En anhörig har precis mist sin make, gifta sedan många år. 2 gemensamma barn, inga särkullbarn. Han ägde en Harley Davidson MC som de i samband med giftermålet skrev ett testamente angående, att i det fall de skulle skilja sig skulle den inte ingå vid bodelningen utan vara enskild egendom. Vad händer med detta vid dödsfall, måste änkan betala MC:ns värde till barnen?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Får börja med att beklaga sorgen och dödsfallet.

Jag kommer fortsättningsvis att nämna den avlidne maken som person A och änkan för person B.

När det gäller den enskilda egendomen vid dödsfall ingår den normalt sätt inte vid bodelningen då den ingår i den avlidnes, person A:s, kvarlåtenskap.

Dock: Då de endast har två gemensamma barn sker något som kallas för "efterarv". Det innebär att person B, din anhörige som precis mist sin make, får "ta hand om" all den egendom som deras barn egentligen skulle ha ärvt, fram tills dess att hen avlider. Detta går att tyda ur 3 kap 1 § Ärvdabalken, som förklarar att efterlevande makes arvsrätt går före samtliga arvingar, förutom eventuella särkullbarn. Nu finns det dock ingalunda sådana, vilket medför att person B är den som först får ärva.

Att motorcykeln har varit enskild egendom, spelar i det här fallet ingen roll, då det inte finns någon som har bättre rätt till arv än den efterlevande maken, person B. Det enda det innebär är att den efterlevande maken, person B, inte får lov att testamentera bort MC:n till någon annan. Detta eftersom motorcykelns värde i sig egentligen skulle ha gått till deras gemensamma barn, men som nu person B får lov att ta hand om i ett tag framöver.

Först när person B har avlidit får barnen rätt till den kvarlåtenskap som finns kvar efter person A:s död. För att tydliggöra svaret: MC:n kommer således att tillhöra person B med fri förfoganderätt fram tills dess att person B dör. Först då har barnen rätt till MC:n. Detta framkommer enligt 3 kap 2 § Ärvdabalken.

Sålunda; Änkan måste inte betala MC:ns värde till deras gemensamma barn under sin livstid. Hen får däremot inte lov att testamentera bort den till någon annan, samt att motorcykelns värde räknas in i en procentuell andel som deras gemensamma barn har rätt till vid änkans bortgång.

När det gäller just efterarv kan det vara aningen komplicerat, men jag hoppas att ni någorlunda har fått svar på er fråga. Behöver ni noggrannare analys och hjälp med hur ni ska gå tillväga vid bodelningen efter dödsfallet samt var som faktiskt händer med s.k. efterarv, rekommenderar jag att ni tar kontakt med några av våra jurister som vi samarbetar med. Ni kan boka tid på ett kontor nära er direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag önskar er en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ert ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll