Motivering till nekat prövningstillstånd

2018-01-27 i Domstol
FRÅGA
Var i den svenska eller Internationella lagstiftningen finns det skrivet att Svea Hovrätt eller andra domstolsinstanser, kan besluta att avslå och neka rätten till fortsatt prövning, utan att med ett ord i beslutet ange en motiveringen till deras ställningstagande. Ärendet gäller en överklagan från ett 40-tal personer som kommer att bo med mindre än 2 km intill en storskalig vindkraftsetablering om 40 vindkraftverk i en älvdal, Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att prövningstillstånd krävs för att beslut ska kunna prövas av högre instans framgår av bestämmelserna i rättegångsbalken då det gäller allmänna domstolar (hovrätten och högsta domstolen). Den hittar du här.

Att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva ett beslut taget av tingsrätten framgår av 49 kap 12 och 13 §§ RB. Att det krävs ett prövningstillstånd för högsta domstolen ska pröva ett beslut taget av hovrätten framgår av 54 kap 9 och 10 §§ RB.

Att det inte krävs någon särskild motivering till att neka/bevilja ett prövningstillstånd har växt fram genom praxis, alltså genom en rättslig tradition utifrån hur domstolarna ställt sig till att motivera sådana beslut innan. Detta kan kritiseras genom bestämmelsen i 17 kap 12 § RB där det står att rätten ska motivera sina beslut med hänsyn till frågans beskaffenhet. Å andra sidan kan man även tänka sig att det handlar om att väsentligt minska arbetsbelastningen för domstolarna.

Jag vill dock poängtera att det i avslaget bör stå ifall beslutet att inte meddela prövningstillstånd går att överklaga eller ej. Ett nekat prövningstillstånd hos hovrätten brukar man kunna överklaga till högsta domstolen enligt högsta domstolens hemsida.

Jag hoppas du känner att du fått någorlunda svar på din fråga!

Konrad Kabat
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96499)