Motbevisa samboförhållande i samband med ansökan om försörjningsstöd

Jag håller på och överklagar mitt beslut om ekonomiskt bistånd hos förvaltningsrätten. Hur bevisar jag att jag inte är sambo? Har en lägenhet och fick inte stå på kontraktet själv då jag har skulder. Personen som står med på kontaktet är min pojkvän(inte varit ihop så länge) och är inte folkbokförd hos mig, han bor fortfarande hemma. Så på vilket mer sätt än så kan jag bevisa? FT avslår pga att de anser att jag inte inkommit med bevis om att vi inte är sambo

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Vid behovsprövningen ser man till den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i hushållsgemenskap. Man tar då hänsyn till sambor eftersom man anser att det föreligger en presumtion om delad ekonomi i ett samboförhållande. Av denna anledningen är det viktigt att reda ut om du som sökande ingår i ett samboförhållande eller inte. Det ankommer dig som biståndsansökande att visa att förutsättningarna för rätt till ekonomiskt bistånd är uppfyllda.

Det finns tre förutsättningar för att ett samboförhållande ska anses föreligga. Dessa är att personerna i fråga stadigvarande bor tillsammans, att de bor tillsammans i ett parförhållande samt att de har ett gemensamt hushåll. Den mest relevanta att resonera kring här är den första och tredje förutsättningen som är dels om ni stadigvarande bor tillsammans, dels om du och din pojkvän har ett gemensamt hushåll. Att stadigvarande bo tillsammans förstås ha viss varaktighet. Med gemensamt hushåll avses att du och din pojkvän delar på sysslor och utgifter med anknytning till hushållet och samarbetet om vardagliga göromål i hemmet.

I ditt fall står din pojkvän med på kontraktet till boendet. Detta tyder på att ni även bor tillsammans samt ingår ett samboförhållande då ni faktiskt är i ett parförhållande. Däremot är din pojkvän inte skriven hos dig. Istället är han skriven hos sina föräldrar. Detta tyder på motsatsen. I din fråga framgår det inte om ni har gemensamma barn och jag förutsätter därför i mitt svar att så inte är fallet. Gemensamma barn och gemensam folkbokföringsadress utgör vanligtvis en presumtion för att ett samboförhållande föreligger. Eftersom att varken gemensamma barn eller gemensam folkbokföringsadress föreligger får man istället göra en helhetsbedömning i fallet. En rekommendation är att visa att du ensam står för de ekonomiska utgifterna i samband med boendet samt att ni inte har en gemensam ekonomi (ex konton). Vidare kan det vara bra att din pojkväns föräldrar intygar att han bor hos dem och inte hos dig. Observera att detta är en rekommendation på saker du kan uppge och inte uttömmande.

Förvaltningsrätten kan också stötta dig i processen på så vis att de ser till att nödvändiga omständigheter kommer fram i målet.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo