FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/08/2015

Mormors umgängesrätt och tvist i begravningsplanering

Hej,

En godvän till mig miste precis sin dotter i sviterna efter leukemi.

Hon hade ett barn på 2år tillsammans med sin sambo som hon ej var gift med!

Nu nekar han mormodern att vara delaktig i planering av begravningen samt att träffa barnbarnet (mor & dotter samt barnbarn) har träffats dagligen innan.

Hon avled för mindre än en vecka sedan & han har redan kastat ut kläder & andra tillhörigheter och visat tydlig att han ej vill veta av sin fd svärmor!

Hon lider fruktansvärt då barnbarnet är hennes allt och ända anknytning till sin dotter.

Vad har hon för rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Först och främst vill jag beklaga vad som måste vara en mycket tung sorg.

Som utgångspunkt så har barnets pappa i egenskap av vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i barnets personliga angelägenheter, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:11. Därvid kan sägas att vem barnet umgås med ingår i denna beslutanderätt. Som vårdnadshavare så har dock barnets pappa en särskild skyldighet att se till så att barnets behov av umgänge med dess mormor så långt som möjligt tillgodoses (Föräldrabalk 6:15 tredje stycket). Om barnets pappa fortsätter vägra låta barnet träffa dess mormor så bör mormodern ta kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten kan i sin tur kontakta pappan och försöka få denne att beakta barnets behov av umgänge med mormodern.

När någon har avlidit så är utgångspunkten att det är den avlidnes önskan som bör styra planeringen i frågor om kremering och gravsättning. Detta framgår av Begravningslag (1990:1144) 5:1. Om inte den avlidnas mamma och sambo kan samarbeta och enas om frågor rörande kremering eller gravsättning så kan huvudmannen för begravningsverksamheten, vanligen en församling, samfällighet eller kommun, på begäran inkallas för att medla mellan dem (Begravningslag 5:3 första stycket). Vid oenighet i frågor som inte har med kremering eller gravsättning att göra så kan Kyrkogårdsmyndigheten istället tillfrågas att frivilligt ställa upp med medling. Ett första steg bör dock vara att den avlidnas mamma kontaktar begravningsbyrån. Begravningsbyråerna har vanligen lång erfarenhet av konflikter och kan hjälpa till både med medling och att förmedla kontakt med medlare.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000