Morföräldrars rätt att träffa sina barnbarn

2019-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
har vi som morföräldrar rätt att träffa vära barnbarn efter våran avlidna dotter
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Som morföräldrar har ni ingen given umgängesrätt (rätt att träffa era barnbarn). Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med personer som står barnet särskilt nära, vilket kan vara exempelvis morföräldrar (6:15 3 st Föräldrabalk). Bortser vårdnadshavaren (exempelvis fadern) från detta ansvar kan ni slutligen försöka väcka talan via Socialnämnden för att få umgänge med barnbarnen (det förutsätter alltså att Socialnämnden fattar ett beslut om att sådan talan ska väckas) (6:15a Föräldrabalk). Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras i domstol ska Socialnämnden beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar (det kan alltså vara avgörande hur pass nära er relation är).

Sammanfattningsvis har ni ingen självklar rätt att få träffa era barnbarn. Barnet har dock rätt att få sina behov tillgodosedda genom att träffa personer denna står särskilt nära. Skulle vårdnadshavaren vägra kan ni vända er till Socialnämnden i er kommun. Socialnämnden kommer då först försöka få en överenskommelse mellan er och vårdnadshavaren, i sista hand kan Socialnämnden välja att väcka talan i domstol om de bedömer att det behövs.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82647)