Morföräldrars rätt att träffa sina barnbarn

2019-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
har vi som morföräldrar rätt att träffa vära barnbarn efter våran avlidna dotter
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Som morföräldrar har ni ingen given umgängesrätt (rätt att träffa era barnbarn). Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med personer som står barnet särskilt nära, vilket kan vara exempelvis morföräldrar (6:15 3 st Föräldrabalk). Bortser vårdnadshavaren (exempelvis fadern) från detta ansvar kan ni slutligen försöka väcka talan via Socialnämnden för att få umgänge med barnbarnen (det förutsätter alltså att Socialnämnden fattar ett beslut om att sådan talan ska väckas) (6:15a Föräldrabalk). Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras i domstol ska Socialnämnden beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar (det kan alltså vara avgörande hur pass nära er relation är).

Sammanfattningsvis har ni ingen självklar rätt att få träffa era barnbarn. Barnet har dock rätt att få sina behov tillgodosedda genom att träffa personer denna står särskilt nära. Skulle vårdnadshavaren vägra kan ni vända er till Socialnämnden i er kommun. Socialnämnden kommer då först försöka få en överenskommelse mellan er och vårdnadshavaren, i sista hand kan Socialnämnden välja att väcka talan i domstol om de bedömer att det behövs.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA25Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:35
AA26Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1282)
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?
2019-09-20 Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?

Alla besvarade frågor (72979)