Morbror hindrar arvskifte i dödsbo

Jag och mina syskon vill ha ut vårt morsarv som ligger i dödsbo sen 1994, det är vår morbror som har hand om det och han vet vad vi vill men han vägrar att prata med oss. det är 2 dödsbodelägare till och de vill samma sak som vi. Hur ska vi göra för att få våran arvsrätt

vänliga hälsn.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått saken rätt är alla ni barn överens om vad ni vill med dödsboet. Såvida inte din morbror är så kallad universell testamentstagare så ingår inte din morbror i dödsboet. Om din morbror inte ingår i dödsboet är ni fria att bestämma precis vad ni vill (18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)).

Om din din morbror är dödsbodelägare och ni i dödsboet därmed inte kan komma överens erbjuder Ärvdabalken olika sätt att lösa en sådan situation. Enligt 19 kap. 1 § ÄB finns det möjlighet att hos tingsrätten begära en så kallad boutredningsman. Vem som helst i dödsboet kan begära en boutredningsman. Boutredningsmannen har som uppgift att förvalta dödsboet utan medbestämmande från dödsbodelägarna.

Ett annat alternativ är att ansöka om en så kallad skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). En skiftesman har som uppgift att fördela arvet om man inte kan komma överens om hur det ska skiftas. Skiftesmannen kan inte förvalta egendomen och har därför mer begränsad behörighet än boutredningsmannen.

Jag rekommenderar i ert fall en boutredningsman. När boutredningsmannen är klar med sina uppgifter och det visar sig att det skulle behövas en skiftesman blir boutredningsmannen det automatiskt.

Tänk på att både boutredningsman och skiftesman kostar pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000