Morbror hindrar arvskifte i dödsbo

2021-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag och mina syskon vill ha ut vårt morsarv som ligger i dödsbo sen 1994, det är vår morbror som har hand om det och han vet vad vi vill men han vägrar att prata med oss. det är 2 dödsbodelägare till och de vill samma sak som vi. Hur ska vi göra för att få våran arvsrättvänliga hälsn.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått saken rätt är alla ni barn överens om vad ni vill med dödsboet. Såvida inte din morbror är så kallad universell testamentstagare så ingår inte din morbror i dödsboet. Om din morbror inte ingår i dödsboet är ni fria att bestämma precis vad ni vill (18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)).

Om din din morbror är dödsbodelägare och ni i dödsboet därmed inte kan komma överens erbjuder Ärvdabalken olika sätt att lösa en sådan situation. Enligt 19 kap. 1 § ÄB finns det möjlighet att hos tingsrätten begära en så kallad boutredningsman. Vem som helst i dödsboet kan begära en boutredningsman. Boutredningsmannen har som uppgift att förvalta dödsboet utan medbestämmande från dödsbodelägarna.

Ett annat alternativ är att ansöka om en så kallad skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). En skiftesman har som uppgift att fördela arvet om man inte kan komma överens om hur det ska skiftas. Skiftesmannen kan inte förvalta egendomen och har därför mer begränsad behörighet än boutredningsmannen.

Jag rekommenderar i ert fall en boutredningsman. När boutredningsmannen är klar med sina uppgifter och det visar sig att det skulle behövas en skiftesman blir boutredningsmannen det automatiskt.

Tänk på att både boutredningsman och skiftesman kostar pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (646)
2021-06-16 Vad händer om man ger bort egendom i gåva innan bortgång?
2021-06-14 Vad händer om någon inte skriver under arvskiftet?
2021-05-31 Morbror hindrar arvskifte i dödsbo
2021-05-31 Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?

Alla besvarade frågor (93179)