Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn

2021-08-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, får jag som farmor träffa mina barnbarn om svärdottern tillåter det även om min son absolut förbjuder det? Dom har för tillfället delad vårdnad. Blir det annorlunda om svärdottern får ensam vårdnad?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör dels vårdnadshavares bestämmanderätt, dels umgängesrätt, vilket regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Får du som farmor träffa dina barnbarn trots att din son förbjuder det?

Som utgångspunkt gäller att mor- och farföräldrar inte har en laglig rätt att träffa sina barnbarn. Ett barns föräldrar har däremot ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det nära, såsom mor- och farföräldrar, så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3 st. FB). Det finns dock inga sanktioner kopplade till om föräldrarna inte följer detta.

Det är vidare vårdnadshavarna som har rätt att ta beslut som rör barnets personliga angelägenheter, till exempel vem barnet får träffa (6 kap. 11 § FB). Vid gemensam vårdad ska beslut tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § 1 st. FB). Detta innebär alltså att föräldrarna måste vara överens. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna får dock föräldrarna själva bestämma om sådant som rör den dagliga omsorgen av barnet under den tid som barnet är hos dem. Detta kan röra till exempel sovtider och vem barnet ska leka med. Vem barnet får träffa bör också kunna räknas hit. Om frågan däremot är kontroversiell eller tvistig måste de besluta tillsammans. Av din fråga framgår inte om din son och svärdotter bor tillsammans eller om barnen bor växelvis hos dem. Om de bor tillsammans kan din son hindra dig från att träffa dina barnbarn då dem som sagt måste vara överens. Om barnen bor växelvis hos föräldrarna är det avgörande om frågan är tvistig eller inte. Att din son "absolut förbjuder det" talar för att så är fallet. Din son bör tyvärr även i den situationen kunna hindra dig från att träffa dina barnbarn.

Trots detta har du möjlighet att vända dig till socialnämnden. Socialnämnden har rätt att väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska särskilt beaktas barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet nära (6 kap. 15 a § 2 st. FB). Exempel på skäl för nämnden att väcka talan är om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Av din fråga framgår inte vilken och hur mycket kontakt du haft med dina barnbarn, varför det är svårt för mig att säga något om huruvida socialnämnden skulle väcka talan eller inte. Socialnämnden ska däremot alltid försöka få till en överenskommelse med barnets vårdnadshavare först. Min rekommendation är därför att du tar kontakt med socialnämnden. Kanske kan de hjälpa er att komma överens, även om de inte skulle anse att det finns skäl att ta ärendet vidare till domstol.

Skulle det bli annorlunda om svärdottern får ensam vårdnad?

I och med att det endast är barnets vårdnadshavare som har rätt att ta beslut om till exempel vem barnet får träffa (6 kap. 11 § FB) kommer din son inte längre ha någon bestämmanderätt. Ger din svärdotter dig tillåtelse att träffa dina barnbarn får du såklart det. Du behöver då inte ta någon kontakt med socialnämnden.

Sammanfattning

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen laglig rätt att träffa sina barnbarn. Huruvida du får träffa dina barnbarn beror i första hand på om din son och din svärdotter är överens, då vårdnadshavare ska besluta gemensamt. Du har dock möjlighet att få till umgänge genom att kontakta socialnämnden som kan hjälpa er att komma överens eller väcka talan. Om din svärdotter får ensam vårdnad blir det däremot annorlunda. Hon kan då själv ta beslut om vem barnen får träffa.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)