Mönsterrättstvist + hot

2015-04-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!X är ett företag som specialiserat sig på industriell design och designar på uppdrag av olika kunder allt från hushållsmaskiner till grafiska tryck. En dag när en anställd designer på X var inne i FW:s butik uppmärksammade denna att FW saluförde ett par byxor med ett mönster bestående av krokodiler som äter äpplen och som är mer eller mindre identiskt med ett mönster som X har tagit fram på uppdrag av en kuddtillverkare och som X är mönsterhavare till. X har skriftligen meddelat FW om deras mönsterintrång och att de omedelbart ska sluta göra intrång i deras mönsterrätt genom att omgående sluta att sälja de aktuella byxorna. Dock utan framgång.FW å sin sida hävdar att deras designteam har tagit fram mönstret till de aktuella byxorna helt internt och att de inte har haft någon kännedom kring att X har registrerat ett liknande mönster. FW vitsordar i och för sig likheter mellan de båda mönstren, men förnekar mönsterintrång - både ett uppsåtligt sådant eller på grund av oaktsamhet. Kärande har också på ett otillbörligt sätt hotat och försökt att skrämma FW till att sluta sälja byxorna. En mycket otrevlig medarbetare på X kom en dag in i butiken och krävde att få ta med sig samtliga byxor och samtliga intäkter de har genererat annars skulle denna gå till polisen.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Mönsterrättsfrågan

Jag förstår din fråga som att X anklagar FW för mönsterrättsintrång i och med försäljningen av byxorna med krokodilmönstret. I slutänden hamnar vi i bedömningen om FW:s mönster är tillräckligt olikt X:s för att ge ett annat helhetsintryck hos en kunnig användare, 5§ 2 st Mönsterskyddslagen (här). Alltså, om mönstret på byxorna ger ett annat helhetsintryck för en kunnig användare så föreligger inget mönsterintrång.

I praxis ställs olika krav på hur stor skillnad som krävs beroende på bransch (https://lagen.nu/dom/nja/1990s168). Jag tror dock att liknande krav gäller för både kläder och kuddar. Det är dock svårt för mig att avgöra likhetsfrågan utan att ha sett mönstren. Jag råder er att försöka lösa situationen i samförstånd och komma fram till en skälig licensavgift ifall X mönster föregår FW:s och helhetsintrycket är tillräckligt likt.

Hoten från X

Vad gäller X:s hotfulla beteende så behöver jag mer information för att kunna avgöra om det rör sig om brott. Ifall X:s anställde hotat med brottsliga gärningar med syftet att framkalla allvarlig fruktan för sin eller sin egendoms säkerhet hos FW, då kan det röra sig om “Olaga hot” enligt Brb 4:5 (här)

Vänlig hälsning,

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81741)