Möjligtheter att få vårdnad och umgänge med sina barn

Hej. För drygt 18 månader sen, tog min killes fd flickvän deras 3 gemensamma barn och tog in på skyddat boende baserat på en historia hon fått för sig var sann.

Hon lyckades manipulera personer såpass mycket att han inte fick träffa sina barn förrän dom genomgått en traumautredning vilket har pågått länge nu.

Hans advokat rådde honom att ifrånsäga sig vårdnaden för att visa sin samarbetsvillighet,men som sedan resulterade att han inte fick ha nån kontakt alls med sina barn. Inge telefon, han får inte veta vart dom är, han får komma på födelsedagar och liknande.

Han tappade förtroende för sin advokat som så upp sig pga detta och sitter nu i en situation som han inte kan förändra eftersom deras mamma inte vill samarbeta.

Hur går man tillväga för att få ha kontakt med sina barn efter att ha sagt ifrån sig vårdnaden? Vad finns det att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheter att bli vårdnadshavare

Först bör möjligheten att komma överens på frivillig grund mellan föräldrarna undersökas. Om båda föräldrarna går med på de kan de hos den kommunala familjerätten få råd och hjälp med samarbetssamtal. Om de kan nå samförstånd om gemensam vårdnad kan de gemensamt ansöka om detta hos tingsrätten (6 kap. 4 § föräldrabalken (FB)). Alternativt kan de upprätta ett skriftligt och underskrivet avtal om gemensam vårdnad som därefter skickas till socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Då ska tingsrätten eller socialnämnden tilldela dem gemensam vårdnad såvida detta inte uppenbart strider mot barnets bästa.

Är det omöjligt att nå samförstånd om gemensam vårdnad får ärendet tas till tingsrätten att beslut om gemensam vårdnad eller ensam vårdnad till endera föräldern (6 kap. 5 § FB). Utgångspunkten för beslut om vårdnad utgår från barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Särskilt avseende läggs vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller på annat sätt far illa men även barnets behov av kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Om ena föräldern medvetet saboterar möjligheter till umgänge kan detta vara en faktor som talar för att den andre föräldern ska tilldelas vårdnaden. En faktor som ofta blir avgörande är hur pass länge barnet har bott hos endera föräldern. Vid långa perioder ligger det inte i barnets bästa att helt plötsligt ruckas från sin invanda levnadsmiljö. Om barnen är tillräckligt mogna för att uttrycka sin egna vilja ska även detta vägas in och kan vara av avgörande betydelse (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Vidare vägs in föräldrarnas samarbetsförmåga, kan de inte lösa konflikter ligger det inte i barnets bästa med gemensam vårdnad (6 kap. 5 § andra stycket FB). Gemensam vårdnad kan inte heller bli fallet om båda föräldrarna motsätter sig detta.

Umgängesrätt

Barnen har rätt till umgänge med den föräldern som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB). Detta kan avse även kontakt i form av telefon-, Skype- eller brevkontakt om annat umgänge inte lämpligen kan anordnas (prop. 2005/06:99 s.89). Barnens föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den föräldern som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § andra stycket FB). Barn och förälders rätt till umgänge är även skyddad i artikel 8 i Europakonvention. Talan om umgängesrätt får väckas hos tingsrätten (6 kap. 15 a § FB).

Sammanfattning

Din kille kan i första hand försöka nå samförstånd om gemensam vårdnad om barnen. Kan inte detta ske får han väcka talan om gemensamt eller ensam vårdnad hos tingsrätten. Talan kan även väckas om umgängesrätt. För vidare information se Sveriges Domstolars hemsida.

Behöver ni hjälp med att föra talan så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar


Henrik ÖsterströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”