Möjligt straff för snatteri

FRÅGA
Vad är största strafföreläggande för snatteri och hur bestäms det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Snatteri är ett egendomsbrott, och är det mildare (ringa) versionen av brottet stöld, detta står i 8 kap 2 § i brottsbalken. Skillnaden mellan stöld och snatteri har man kommit fram till skall ligga på runt 1000 kr. Detta kan variera beroende på omständigheter så som om man trodde att stöldgodset var värd mer eller mindre än vad den var vid tiden för stölden/snatteriet. Vilket betyder att om du tar något som du trodde var värt 2000kr men egentligen bara var värt 200kr, kan du ändå dömas för stöld, eftersom uppsåtet var att stjäla något för 2000kr.

Straffskalan för snatteri är böter och upp till 6 månader fängelse, 8:2 BrB. När man skall bedöma vart på denna straffskalan man skall döma tar man in omständigheter i övrigt. Vad som kan spela roll är bland annat personens ålder eller hur brottet gått till. Det som kan spela roll är om brottet varit del i en vidare organiserad brottslighet vilket hade varit en försvårande omständighet och talat för ett svårare straff. Eller om personen i frågan på grund av exempelvis psykisk störning inte insåg konsekvensen av sitt handlande, detta hade varit en förmildrande omständighet och talar för ett lättare straff.

Hoppas detta har gett dig svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (639)
2020-10-24 bil man lämnat in för reparation används för brott
2020-10-24 Hur bedömer man svårighetsgraden av tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?

Alla besvarade frågor (85361)