Möjligt att testamentera om särskild förvaltning?

2021-11-03 i Testamente
FRÅGA
Kan man bestämma i ett testamente att arv om 2 miljoner kronor som ett 20-årigt barn får skall förvaltas av en morbror tills mottagare fyller 25 år. Morbrodern skall sätta pengarna i indexfonder och bara ge ut 3000 kr/månad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är ja, det är möjligt att bestämma att ett arv ska vara under särskild förvaltning. Jag kommer nedan gå in mer djupgående på frågeställningen.

Relevant lagrum

Jag kommer att utgå från ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Testamente kan förenas med villkor

Att det är möjligt för en arvlåtare att bestämma att en särskild person ska förvalta arvtagares arv framgår av 12 kap 11§ ÄB. Detta kallas för "särskild förvaltning" och är inte helt ovanligt att föräldrar gör för att påverka hur ens tillgångar disponeras även efter sin död. Det är därför möjligt att villkora testamentet med de saker du skriver för att på så vis ge vägledning för hur du önskar att morbrodern ska förvalta arvet.

I sådana fall är det viktigt att följande framgår av testamentet:

- Att villkoret för testamentet är att det sätts under särskild förvaltning.

- Vem du vill utse som särskild förvaltare.

- När den särskilda förvaltningen ska upphöra.

- Hur du vill att arvet ska förvaltas.

Laglotten kan däremot inte villkoras

Något som är värt att veta är att barnet alltid har rätt att få ut sin laglott utan några inskränkningar, 7 kap 3§ ÄB. Laglott är bröstarvingens (sonens i ditt fall) lagstadgade rätt till arv. Laglotten utgör hälften arvslotten, dvs hälften av hela hans arv från dig, 7 kap 1§ ÄB. Nu vet jag inte om du har fler barn men för att exemplifiera utgår jag från att han är din enda arvinge. Då ärver han alltså 100% av din kvarlåtenskap, detta är således också hans arvslott. Detta innebär således att 50% är hans laglott och alltså den del som inte kan inskränkas.

Det framgår inte om dessa två miljoner utgör dina samtliga tillgångar eller om det finns fler tillgångar som kommer ingå i hans arvslott. Om vi däremot ponerar att han inte kan få ut sin laglott (50% av totala arvet) på grund av att hela arvet är under särskild förvaltning, så har han möjlighet att klandra testamentet. Detta kräver således att sonen begär jämkning av testamentet inom 6 månader från dess att han delgavs testamentet, 7 kap 3§ 3 st ÄB. Gör han däremot inte det inom angiven tid så omfattas även laglotten av den särskilda förvaltningen och han får då först tillgång till hela arvet när han är 25 år. Med andra ord så finns det inget som hindrar dig från att ange att hela arvet (inkl. laglotten alltså) ska ställas under särskild förvaltning, däremot är det bra att känna till att din son skulle kunna klandra detta och på så vis få ut sin laglott direkt.

Mitt råd till dig

Det kan vara en god idé att vända dig till en jurist för att testamentet och villkoren därtill följer de formkrav som finns. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa till med detta, du kan boka tid här.

Jag hoppas att du fick din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97543)