Möjligt att ta avgift av kund som tillgriper varor?

FRÅGA
Hej, Är idag verksam i en matvarubutik och har en fråga angående snatteri. Har försökt läsa rubriceringar och annat, men får inte någon konsensus i svaren.Är det lagligt möjligt för en butik att ta betalt/bötfälla/ta ut administrativ avgift i en butik ifall en "kund" uppsåtligen tillgriper sig varor? Som jag förstår det måste det 1. Kunna uppvisas anledning till administrativa avgifter (vilket kan vara svårt vid just snatteri) 2. Bötfälla måste lagstadgas (ex. Som med tilläggsavgiften hos SL som återfinns i lagboken) Frågan är då om man kan formulera sig smidigt och säga att "varor som uppsåtligen ej betalats eller prismanipulerats vid eller före uppmanat betalningstillfälle kostar 500kr/st, utan ångerrätt eller öppet köp" Min formulering är nog inte helt korrekt, men jag tror att den är tydlig nog för att jag ska få fram min poäng. Anledningen till att jag skriver är att vi nyligen kom på en person som i flera månader har tagit "självscanningsprislappar" och klistrat på andra varor för att få betala ett avsevärt lägre pris. Det handlar om över 100 köp med ett totalvärde som uppskattningsvis överskrider 40 000 sek. Vill veta vilka juridiska möjligheter som finns! Hoppas inte inlägget blev alldelles för långt och tråkigt. Med Vänlig Hälsning, Rasmus
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en kund uppsåtligen tillgriper sig varor i er butik så bör ni polisanmäla den personen. Det kan vara fråga om brottet snatteri eller stöld i enlighet med 8 kap. 1-2 §§ BrB. Huruvida brottet räknas som snatteri eller stöld är beroende av värdet på de tillgripna varorna.

Vid frågan om ni som butik själva kan ta ut en avgift om ca 500 kr vid snatteri i butiken finns inget stöd i lagen. Det som finns att läsa om tilläggsavgift har främst att göra med den så kallade tilläggsavgiften i kollektivtrafik. Det har i en departementspromemoria gjorts en jämförelse mellan tilläggsavgift i kollektivtrafik och böter för förmögenhetsbrott (t.ex. snatteri). Det framkom där att eftersom storleken på böter för snatteri ska baseras på den anklagades inkomst så är möjligheten att jämföra just tilläggsavgift för kollektivtrafik och snatteri begränsad. En departementspromemoria är inte på något sätt rättslig bindande, men kan ge vägledning för hur tankegångarna på området går. Det finns som sagt inget lagligt stöd för en butiksägare att ta ut någon form av tilläggsavgift vid tillgripande av varor i butiken, så som det finns för t.ex. SL att ta ut tilläggsavgift av person som reser utan eller med fel biljett. Det kan således bli svårt för er att hitta juridiskt stöd för att kunna ha någon tilläggsavgift i er butik.

Snatteri och stöld är som sagt brottsliga handlingar som jag skulle rekommendera att ni i första hand polisanmäler så att personen i fråga kan ställas inför rätta och på lagligt vis få bötes- eller fängelsestraff.

Hoppas att detta svar kunde hjälpa dig, och tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar, Sanna

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (717)
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff
2021-06-29 Belastningsregistret vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94270)