Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?

2019-03-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Är poströstning vid föreningsstämma för bostadsrätter tillåten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 6 § Lag om ekonomiska föreningar får det bestämmas i stadgarna att medlemmarna får utöva sin rösträtt via post. Det kan även bestämmas att styrelsen inför föreningsstämma får besluta om att medlemmarna ska kunna poströsta på den stundande stämman.

Det finns dock vissa speciella regler vad gäller bostadsrättsföreningar. Som huvudregel gäller bestämmelserna i 6 kap Lag om ekonomiska föreningar även för bostadsrättsföreningar, men med vissa undantag. Ett exempel på ett undantag gäller just möjligheten till poströstning. Enligt 9 kap. 14 § p. 3 Bostadsrättslagen (BL) gäller inte bestämmelserna om poströstning i 6 kap lag ekonomiska föreningar för bostadsrättsföreningar.

Slutsats

Enligt min bedömning är alltså poströstning inte möjligt vid bostadsföreningsstämma. Något jag istället kan rekommendera är att utse ett ombud som kan utöva rösträtten åt dig. Märk dock att enbart make, sambo, eller annan medlem i föreningen kan agera ombud, om inget annat bestämts i stadgarna (9 kap. 14 § p. 4 BL).

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll