Möjligt att kringgå särkullbarns arvsrätt?

Hej. Min far är omgift. Han och hans nuvarande fru har inga gemensamma barn. Däremot förekommer särkullsbarn på bägge sidor. De har ett äktenskapsförord där min far har överlåtit all sin egendom, nuvarande och all framtida, till sin fru. Om min far nu avlider har hans barn ingen rätt till arv? Dvs att man kan kringgå arvsrätten genom att ingå äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej!

Först och främst kan inte ett äktenskapsförord reglera äganderätten till egendomen. Äktenskapsförord kan bara bestämma vilken karaktär egendom ska ha vid en eventuell bodelning (jfr 7:2 äktenskapsbalken), men äganderätten kvarstår ändå hos vardera make fram till en sådan bodelning. Det går heller inte att skriva att all egendom ska övergå till andra maken, ens vid en framtida bodelning. Det man maximalt kan åstadkomma är att skriva att ena makens egendom är enskild egendom och den andra makens egendom är giftorättsgods. Det innebär att hälften av den ena makens (i fallet din fars) egendom kommer tillfalla den andra maken. Resterande hälft finns dock kvar till arv, i vilken barnen har rätt till arv.

Det är dock möjligt att överföra all sin egendom till sin make på annat sätt, genom gåva. Det går också att överföra en del av sin egendom genom gåva eller bodelning under pågående äktenskap. Om din far använt något av dessa förfaringssätt är det möjligt att han redan idag överlåtit sin egendom till sin fru. Det borde dock inte vara möjligt för honom att redan nu överföra all sin framtida egendom.

Om din far överfört äganderätten till all sin egendom till sin fru finns det ingen egendom kvar att ärva. Barn har dock rätt till laglott efter sina föräldrar vilket motsvarar halva arvet, 7:1 ärvdabalken (ÄB). För att det inte ska vara möjligt att undvika den genom att t.ex. ge bort all sin egendom finns ett förstärkt laglottsskydd, 7:4 ÄB. Det förstärkta laglottsskyddet gäller om gåvan till syftet är att likställa med testamente och därmed kan sägas vara för dödsfalls skull. Så är fallet t.ex. om givaren behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen och gåvan därmed inte kan sägas innebära en ekonomisk uppoffring för givaren. Att ge bort sin egendom till sin fru innebär förmodligen inte någon ekonomisk uppoffring (jfr rättsfallet NJA 1985 s. 414), i varje fall inte så länge äktenskapet består. Således blir bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet tillämplig. Det innebär att laglotten beräknas som om gåvan aldrig skett utan din far fortfarande ägt egenomen. Om din fars kvarvarande egendom inte räcker för att täcka laglotten kan pengar krävas från hans fru.

Anspråk på laglott enligt det förstärkta laglottsskyddet kan dock göras först när din far avlidit. Innan dess kan du inte göra något åt de dispositioner som din far företar.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230
Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”