Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"

2020-02-17 i Avtal
FRÅGA
Hej!Vi är en förening på ett universitet som anordnar olika typer av event för studenter. Vi har nu ett sittning på gång som kostar 300kr/person. I vår anmälan står det att anmälan är bindande men vi har inte skrivit något mer om det. Vad händer om en anmäld person inte vill betala? Har vi någon juridisk rätt att kräva in pengarna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida det är möjligt för din förening att driva in priset för en sittning från personer som anmält sig med villkoret att "anmälan är bindande". Det framgår inte av din fråga att föreningen i fråga skulle ägna sig åt någon slags näringsverksamhet, jag kommer därför inte resonera utifrån distansavtalslagen och de regler om ångerrätt som finns där.

Vad säger lagen?

Avtal ska hållas

När två parter kommer överens om att den ena parten ska arrangera en sittning och att den andra parten ska betala 300 kr för att komma dit har ett avtal slutits dem emellan. Generella bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Utgångspunkten när avtal sluts är att alla parter ska uppfylla det som de åtagit sig enligt avtalet. I detta fall ska föreningen alltså tillhandahålla en sittning och de som anmäler sig ska betala de 300 kr som följer av avtalet.

I avtalslagen finns ett antal regler som kan få till följd att ett ingånget avtal eller delar av det blir ogiltigt. Till exempel kan ett oskäligt avtal (eller avtalsvillkor) jämkas enligt 36 § AvtL. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att det skulle röra sig om något oskäligt villkor, bestämmelsen tillämpas dessutom restriktivt i praktiken. Vi bör alltså kunna räkna med att avtalet är giltigt och innebär förpliktelser som ska uppfyllas för båda parter.

Förfarandet om föreningen inte får betalt

Nu när vi konstaterat att det antagligen rör sig om ett giltigt avtalsvillkor kan vi gå vidare till hur föreningen kan få betalt om de som anmält sig vägrar betala. Till att börja med kan det bli aktuellt att ansöka om betalningsföreläggande enligt 3:1 8 p utsökningsbalken (UB) hos kronofogden. Kronofogden kommer skicka föreläggandet till de som är skyldiga föreningen pengar och dessa kan då godta skulden eller välja att bestrida densamma. Om personen bestrider kravet blir nästa steg att ta ärendet till domstol. Godtar personen betalningsföreläggandet kommer kronofogden börja driva in skulden.

Värt att ha i åtanke är att det tillkommer vissa avgifter när man ansöker om betalningsföreläggande, avgifterna kan komma att överstiga det belopp som personerna är skyldiga er. Huvudregeln är att avgifterna ska betalas av den som får föreläggandet skickat till sig, men kan kronofogden inte driva in avgiften därifrån kommer fakturan att skickas till den som ansökt om föreläggandet som i sin tur själv får försöka driva in kostnaden för avgifterna från den som är i skuld.

Om ärendet går vidare till domstol för att betalningsföreläggandet bestrids skulle det röra sig om ett så kallat förenklat tvistemål enligt 1:3 d rättegångsbalken (RB). Kostnaden att driva en sådan process kommer dock med största sannolikhet överstiga skuldens belopp om 300 kr, varför det antagligen inte skulle löna sig att ta ärendet till domstol.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det av allt att döma rör sig om ett giltigt avtal som för med sig förpliktelser för båda parter. Om de som anmält sig inte betalar kan ni hos kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. Bestrids föreläggandet återstår att ta ärendet vidare till domstol, vilket dock kan kosta mer än det smakar.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1354)
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?
2020-09-13 Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Alla besvarade frågor (84259)