Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?

FRÅGA
Om en bouppteckning och ett arvskifte vunnit laga kraft och det är godkänt av alla dödsbodelägarna, med ett testamente som är känt vid arvskiftet, men inte vid själva bouppteckningen, kan då en av dödsbodelägarna begära en tiiläggsbouppteckning mer än ett år senare efter arvskiftet?Advokaten som gjorde arvskiftet, bedömde att det inbördes testamentet från 1957, inte var relevant, då änkan ärvde maken redan 1997 och inte hävdade testamentet. Då änkan avled för ca två år sen uppkom nämnda tvistemål.Kan vem som helst handha en tilläggsbouppteckning och kalla övriga dödsbodelägare utan att ansöka någonstans?Vad händer om man inte åker till tilläggsbouppteckningen?Vems beslut gäller om man inte är överens vid tilläggsbouppteckningen gällande nämnda testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att besvara dina frågor i tur och ordning. Med anledning av svaret på första frågan blir svaren på de följande frågorna inte aktuella, men jag kommer självklart att besvara dem ändå. Svaren grundar sig på reglerna i 20 kap ärvdabalken (ÄB), du hittar bestämmelserna här.

Kan en av dödsbodelägarna begära en tilläggsbouppteckning mer än ett år senare efter arvskiftet i denna situation?

En tilläggsbouppteckning ska i vissa fall ske när ett fel i den ordinarie bouppteckningen upptäcks.

Sådana fel kan utgöras av att en ny tillgång eller skuld blir känd eller att någon får kännedom om en annan felaktighet i bouppteckningen. Ett sådant fel kan vara att ett testamente saknas i bouppteckningen.

Det finns ingen tidsfrist för när en tilläggsbouppteckning måste begäras i förhållande till varken arvsskiftet eller den ordinarie bouppteckningen i sig. Däremot ska tilläggsbouppteckningen förrättas inom en månad från det att felet upptäcktes. I ditt fall var testamentet känt vid arvskiftet och en tilläggsbouppteckning borde därför inte vara möjligt eftersom det har gått över en månad sedan skiftet gjordes. (se 20 kap 10 § 1 st ÄB)

Kan vem som helst handha en tilläggsbouppteckning och kalla övriga dödsbodelägare utan att ansöka någonstans?

En tilläggsbouppteckning ska ske på samma sätt som den ordinarie bouppteckningen och det ställs därför upp samma krav på kallelse, bouppgivare och förrättningsmän. Det är alltså den dödsbodelägare som bäst känner till dödsboets egendom (bouppgivaren) som kan kalla övriga dödsbodelägare till en tilläggsbouppteckning. (se 20 kap 10 § 3 stycket och 20 kap 2 § ÄB)

Såvitt framkommit behövs det ingen ansökan, men tilläggsbouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket. (se 20 kap 8 § 1 stycket ÄB)

Vad händer om man inte åker till tilläggsbouppteckningen?

Precis som vid en ordinarie bouppteckning finns det inget krav på att de som är kallade till en tilläggsbouppteckning måste närvara. Det ska i sådana fall dock bifogas bevis för att den frånvarande dödsbodelägaren i alla fall har fått en kallelse. (se 20 kap 3 § sista stycket ÄB)

Vems beslut gäller om man inte är överens vid tilläggsbouppteckningen gällande nämnda testamente?

Är dödsbodelägarna inte överens i denna fråga är min rekommendation att anlita en jurist specialiserad på arvsrätt för en ny bedömning av testamentet och hjälp med att finna en lösning. Detta för att undvika att tvisten mellan dödsbodelägarna leder till en stämning i tingsrätt.


Sammanfattning

Utifrån de omständigheter som du angett i frågan och min bedömning av reglerna vid en tilläggsbouppteckning borde det inte kunna bli aktuellt med en sådan då det gått för lång tid sedan testamentet blev känt. I övrigt gäller samma regler för tilläggsbouppteckningen som för den ordinarie bouppteckningen. Vid oenighet bland dödsbodelägarna i denna fråga kan det vara lämpligt att ta kontakt med en jurist för att nå en lösning utanför domstol.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta mig på johanna.bergvall@lawline.se. Du kommer även få en förfrågan angående tid för telefonrådgivning där vi kan diskutera frågan vidare.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (881)
2019-09-20 Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?
2019-09-08 Vem ansvarar för dödsboet?

Alla besvarade frågor (72932)