Möjligt att ändra från enskild till gemensam vårdnad

2019-06-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejVid separation/ skilsmässa, ändra vårdnad från gemensam till enskild.I detta fall beroende på att pappan fn ej har egen lägenhet & jobb i Sthlm,mamman bor i Nyköping, barn går på dagis där ( 3 & 5år)Om pappan i dagsläget pga av ovan förutsättningar skriver på för enskild vårdnad till mamman,vad har han för rättigheter/ möjligheter att återfå gemensam vårdnad då hans förutsättningar ändras? Mycket tacksam för svar om detta.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En möjlighet att ändra vårdnaden från enskild till gemensam är om båda föräldrarna är överens om det och avtalar om gemensam vårdnad. För att avtalet ska bli giltigt måste det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden ( 6 kap 6 § föräldrabalken). Socialnämnden ska godkänna avtal om gemensam vårdnad, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Ifall föräldrarna inte är överens om ändrad vårdnad är det istället möjligt att ansöka hos tingsrätten om ändrad vårdnad (6 kap 5 § föräldrabalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80264)