Möjligheterna till efterarv när alla tillgångar är borta

2018-01-09 i Efterarv
FRÅGA
HejMin far gick bort 1999 och lämnade en maka efter sig. Jag var särkullbarn och fick min laglott och resten av min fars tillgångar ärvde hon med fri förfoganderätt. Nu visar det sig att hon gick bort för snart ett år sedan och jag har inte blivit kontaktad. Jag fick bouppteckningen av folkbokföringen och där ståt det att hon hade mer skulder än tillgångar. Mitt arv efter pappa är alltså borta. Är det ens någon idé att överklaga detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när det gäller egendom som innehas med fri förfoganderätt är att den efterlevande makan får göra i princip vad som helst med pengarna. T.ex. förbruka dem, ge bort eller sälja egendomen. Däremot får makan inte förfoga över egendomen genom testamente. 3 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB)

En öppning för dig skulle dock kunna vara om den efterlevande maken har gett bort (eller sålt till underpris) egendom i sådan omfattning att det skulle kunna likställas med testamente. Detta förfarande ska då ha skett utan tillbörlig omsorg om dig som efterarvinge och förfarandet måste ha inneburit att egendomen minskat i väsentlig omfattning. 3 kap. 3 § ÄB

Väsentlig minskning har av högsta domstolen tolkats som en minskning på i vart fall 25%. Det går att lägga ihop många små transaktioner, men omständigheterna i det enskilda fallet blir då viktiga att beakta. Du skulle – om den efterlevande agerat enligt ovanstående – i sådana fall ha rätt till vederlag (dvs. ersättning för detta). Den bortgivna egendom läggs då till som ett fiktivt belopp i kvarlåtenskapen efter den avlidne och minskar övrig egendom proportionellt vid delningen till förfång för den senast avlidnas arvingar. Detta förutsätter dock – eftersom dödsboet mest verkar innehålla skulder – att mottagaren varit medveten eller i vart fall borde varit medveten om att den avlidne förfogande över sin egendom på ett sådant sätt att ni efterarvingar drabbades negativt av agerandet. Det är dessutom så att man endast kan använda sig av den här regeln i 5 år från gåvotillfället. Dvs. här är det av vikt när gåvan gavs, inte när arvsskiftet ägde rum och om 5 år har passerat går det inte att använda sig av regeln.

Om du önskar gå vidare i det här fallet rekommenderar jag dig att kontakta ett kunnig familjerättsjurist som får titta närmare på omständigheterna.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98703)