Möjligheterna att genom testamente disponera över sin kvarlåtenskap

2017-09-03 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min vän sedan 20 år vill ändra sitt testamente och ge sin bostadsrätt till mig. Hans fru dog 1999. Inga barn finns. Han har en bror. 1. Får han testamentera till mig? 2. Vem ska skriva själva testamentet, så det blir juridisk korrekt? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom ett testamente kan en arvlåtare ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan och en testators vilja ska i största möjliga mån respekteras (jfr ärvdabalken (ÄB) 11 kap. 1 §). Den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn osv., har dock alltid rätt att få ut sin laglott, vilket begränsar rätten att helt fritt disponera över sina tillgångar genom testamente. Laglottens värde motsvarar hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten utfaller inte automatiskt utan förutsätter att varje bröstarvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet inom 6 månader (ÄB 7 kap. 3 § st. 1). Under förutsättning att din vän varken har barn eller barnbarn är han alltså fri att testamentera sina tillgångar till dig.

Ett testamente kan man skriva själv - det är inte något som en jurist nödvändigtvis behöver göra. Det finns dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Dessa formkrav framgår av ÄB 10 kap. 1 §. För ändring av ett befintligt testamente gäller samma formkrav som vid upprättande av ett nytt testamente. Testamentet ska vara skriftligt och det krävs att testatorn skriver under dokumentet som dessutom ska bevittnas av ytterligare två personer. Vittnena ska vara samtidigt närvarande och bestyrka testamentet med sina namn. De ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte känna till dess innehåll. Testators make, barn, föräldrar eller syskon får inte vara testamentsvittnen (ÄB 10 kap. 4 § st. 1). Inte heller den som angetts som testamentstagare (vilket i det här fallet skulle vara du) får vara vittne (ÄB 10 kap. 4 § st. 2). Ett tidigare testamente blir utan verkan om det finns ett nyare formriktigt testamente (ÄB 10 kap. 5 § st. 1).

Testamentet behöver inte vara formulerat på något särskilt sätt, men testatorns yttersta vilja bör tydligt framgå. Lawline erbjuder en tjänst där man kan få hjälp med att skriva testamentet så att allt går rätt till. Klicka här för mer information om det.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94627)