Möjligheter till uppehållstillstånd för blivande sambo från ett land utanför EU

Hejsan! Min pojkvän ifrån Colombia kommer inom en vecka komma till Sverige. Han vill gärna bosätta sig i Sverige. Han kommer hit på turist visum. Finns det något sätt han kan få ett uppehållstillstånd under denna tid han är här? Han är utbildad civilingenjör och en tillgång till Sverige som nu är i brist av ingenjörer. Han vill gärna skaffa ett jobb så snabbt som möjligt. Vi kommer bli sambos och planerar att gifta oss. Mvh Nicole

Lawline svarar

Hej! Utlänningslagen (2005:716), UtlL, är tillämplig. En aktuell grund för uppehållstillstånd är uppehållstillstånd på grund av anknytning, se 5 kap. 3-3 e §§ UtlL. Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL. Det ser alltså bra ut för er del. Observera dock lagtextens lydelse, "får", att det inte är någon rättighet (annorlunda förhåller det sig när två personer redan är makar eller sambor, se 5 kap. 3 § UtlL).

Av 5 kap. 18 § 2 st. p. 5 UtlL framgår dock följande: En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Dock kan undantag härifrån göras, om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket, 5 kap. 20 § 1 st. UtlL. Din pojkvän bör ge in ansökan till svenska ambassaden i Bogotá. Adress: Calle 72 No. 5-83, piso 8 Edificio Avenida Chile Bogotá, D. C. Nyttig information bör finnas på denna sida: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/. Migrationsverket har naturligtvis en sida med nyttig information: http://www.migrationsverket.se/. Migrationsverket har för övrigt en skyldighet att besvara frågor via telefon, mejl och besök, 4-5 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får även beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, 5 kap. 10 § UtlL.

Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands skall ha arbetstillstånd, 2 kap. 7 § UtlL. En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt. En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket, 5 kap. 8 § utlänningsförordningen (2006:97).  

Beroende på hur tillståndet är i Colombia, kan det också vara så att en rätt till uppehållstillstånd föreligger för att din pojkvän kan vara att anse som flykting eller annan skyddsbehövande, 5 kap. 1 § UtlL. Definitioner av dessa begrepp återfinns i 4 kap. 1-2 a §§ UtlL. Det kan dels handla om att din pojkvän riskerar förföljelse eller annan dålig behandling, dels huruvida tillståndet mer generellt är dåligt i Colombia, varför din pojkvän skulle ha rätt till skydd. Jag saknar kunskap om tillståndet i landet, men gå gärna in och titta på dessa definitioner i UtlL. För uppehållstillstånd på denna grund kan ansökan göras från Sverige, se 5 kap. 18 § 2 st. 1 p. UtlL.

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass, 2 kap. 1 § UtlL. Det är väldigt viktigt att din pojkvän har med sig detta. Det är din pojkvän som lämnar in ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, inte du. Slutligen är mitt råd till dig och din pojkvän att vara samarbetsvilliga gentemot Migrationsverket och/eller ambassaden i Bogotá, detta ökar din pojkväns chans till ett gynnande beslut.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”