Möjligheter till boende i Sverige under tid för beslut för uppehållstillstånd för att etablera nytt förhållande

2019-06-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, min flickvän är från Sydafrika. Vi vill gifta oss och hon vill flytta till mig i Sverige. Hon bor just nu i Danmark med uppehållstillstånd via hennes pappa som jobbar där under 3 år. Kan hon ansöka om svenskt uppehållstillstånd fast hon har ett danskt?Kan hon bo med mig under tiden som migrationsverket fattar beslut om ärendet?Jag läste att det tar 12-20 månader för migrationsverket att fatta ett beslut. Därav frågan om boendet under tiden.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande din första fråga om danskt uppehållstillstånd skulle utgöra ett hinder för att beviljas ett svenskt uppehållstillstånd så regleras förutsättningar i 5 kap. 3 a § första stycket första punkten utlänningslagen. De krav som ställs upp är att anknytningspersonen, du, är bosatt i Sverige, att förhållandet framstår som seriöst och att särskilda skäl ej talar emot att bevilja uppehållstillstånd. Således utgör danskt uppehållstillstånd ej något hinder. Gällande seriositetskravet kan kort nämnas att det görs en helhetsbedömning utifrån förhållandets varaktighet, hur mycket ni har träffats, er kännedom om varandra samt att ni kan kommunicera på ett gemensamt språk.

Vad gäller din andra fråga om hon har rätt att bo hos dig fram tills beslut fattas så leder ej ansökan till uppehållstillstånd. Därmed har hon ej på grund av endast ansökan rätt att bo hos dig i Sverige. Däremot kan hon ansökan om visum att få vistas i Sverige i upp till 90 dagar. Denna process är normalt mycket snabbare och hon skulle då kunna bo hos dig under tiden. För mer information och tillgångar till ansökningsblankett hänvisar jag till Migrationsverkets hemsida. För att ha rätt till längre vistelse kan du genom en inbjudan möjliggöra för henne att ansöka om uppehållstillstånd för besök. För vidare information om att utnyttja denna möjlighet hänvisar jag återigen till Migrationsverkets hemsida.

Jag har hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll